Dlaczego blog?

Strona internetowa Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie funkcjonuje od roku 2004 i jest dostępna w języku angielskim. Witryna internetowa w dużej mierze przejęła funkcje informacyjne bibliotecznego intranetu, który powstał pod koniec roku 1998. W roku 2005 uruchomiono system zintegrowany Horizon, zaś we wrześniu 2006 roku udostępniono w Internecie katalog biblioteczny. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły na znaczne zredukowanie zasobów intranetowych, co doprowadziło w marcu 2008 roku do zamknięcia tej witryny wykorzystywanej z powodzeniem od 10-ciu lat. Oczywiście znakomita większość danych oraz funkcjonalności rozwiązań zastosowanych w intranecie została przeniesiona bądź na strony internetowe, bądź do katalogu bibliotecznego. Brakowało nam jednak medium do pełniejszej i dwutorowej komunikacji z naszymi czytelnikami lub osobami zainteresowanymi problematyką biblioteczną w aspekcie europejskim. Pomysł bloga pojawił się już jakiś czas temu, jednak najtrudniej było przygotować pierwszy wpis.

Komentarze