EUROLIB w Salonikach

Kolejna konferencja EUROLIB, grupy roboczej skupiającej biblioteki instytucji Unii Europejskiej i instytucji z nią związanych (w tym obydwu Bibliotek Kolegium Europejskiego), odbywa się tej jesieni w Salonikach, w siedzibie CEDEFOP. Obrady przewidziano na poniedziałek i wtorek (6-7 października), a naszą Bibliotekę reprezentuje Paweł Mielczarek, bibliotekarz systemowy. W programie spotkania dyskusja o wspólnej witrynie internetowej, możliwościach pozyskiwania opisów bibliograficznych dla publikacji OPOCE, metodach pomiaru skuteczności działań bibliotek i wykorzystywanych systemach zintegrowanych. Szczegółowe sprawozdanie niebawem.

Komentarze