Gaudeamus

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w dniu wczorajszym, ale ponieważ ceremonia trwała do późna, więc relacja pojawia się dopiero dzisiaj. Program był niezwykle interesujący i oczywiście harmonogram uległ w ostatniej chwili zmianom: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Pöttering, został otoczony przed wejściem na salę przez dziennikarzy i stąd rozpoczęcie opóźniło się o prawie pół godziny. Podczas uroczystości Rektor przedstawił postać Marka Aureliusza, przemówienie Przewodniczącego Parlamentu (dostępne tutaj) również wzbudziło żywą reakcję zgromadzonych. Podczas przyjęcia zorganizowanego w budynku stajni pojawił się również Aleksander Milinkiewicz, laureat nagrody im. Sacharowa i lider białoruskiej opozycji.

Komentarze