Europe Direct 2.0

W dniu dzisiejszym inaugurowano drugą generację europejskiej sieci punktów informacyjnych Europe Direct na lata 2009-2012. W całej Unii Europejskiej liczy blisko 500 ośrodków, z czego w Polsce aż 27. Ich zadaniem jest stymulowanie europejskiej debaty na poziomie lokalnym i udzielanie obywatelom odpowiedzi na pytania dotyczące UE. Nowa sieć daje obywatelom większe możliwości uzyskania praktycznych informacji i porad dotyczących korzystania z praw przysługujących im w Unii Europejskiej. Zadanie punktów Europe Direct polega także na przekazywaniu opinii obywateli instytucjom UE oraz na aktywnym wspieraniu lokalnej i regionalnej debaty wokół tematów związanych z UE.

"Punkty informacyjne Europe Direct już od czterech lat przybliżają obywatelom instytucje Unii Europejskiej. Dzisiejsze spotkanie sieci w nowym składzie to ważny etap naszych wysiłków na rzecz bardziej skutecznego informowania o sprawach europejskich, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów europejskich." – powiedziała Margot Wallström wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. strategii komunikacji. Mówiła o tym w czasie uroczystej inauguracji, która w dniach 12-13 lutego 2009r. odbywa się w Parlamencie Europejskim. Bierze w niej udział 350 przedstawicieli punktów informacyjnych Europe Direct z całej Europy.

"W czerwcu obywatele UE zdecydują, kto będzie ich reprezentował w Parlamencie Europejskim przez następne 5 lat." – przypomniał Hans Gert-Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego - "Posłowie do Parlamentu Europejskiego głosują w kwestiach, które dotykają nas wszystkich, od ochrony praw konsumentów, do zasad rządzących rynkami finansowymi. Jednakże wielu ludzi ma niewielką wiedzę na ten temat. Punkty Informacyjne Europe Direct pomogą obywatelom dowiedzieć się więcej i tym samym zachęcą ich do głosowania."

Sieć informacyjna Europe Direct jest jednym z podstawowych narzędzi, którymi dysponuje Komisja Europejska, aby komunikować się z obywatelami na poziomie lokalnym i regionalnym, a także aby zachęcać ich do udziału w debacie na temat wspólnej Europy. Czy orkiestra dęta może dostać unijne wsparcie? Czy wyjeżdżając do innego kraju UE trzeba jeszcze zabierać ze sobą paszport? Jak zdobyć staż w Komisji Europejskiej? – m.in. na takie pytania odpowiadają często konsultanci punktów informacyjnych.

Na miejscu można z reguły skorzystać z komputera z dostępem do Internetu i zaopatrzyć się w publikacje. Punkty informacyjne Europe Direct organizują debaty, szkolenia, konkursy i lekcje europejskie dla młodzieży. Zapewniają także instytucjom UE informację zwrotną na temat potrzeb i oczekiwań obywateli. Komisja Europejska finansuje te działania wspólnie z podmiotami, które prowadzą ośrodki Europe Direct. Są wśród nich lokalne, regionalne i krajowe organy publiczne, organizacje pozarządowe i uczelnie.

"27 aktywnych punktów Europe Direct, do których można przyjść lub napisać, to bezcenna możliwość zdobywania informacji o Unii Europejskiej" – ocenia Róża Thun, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zachęca do korzystania z nich zwłaszcza teraz, w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego (można posłuchać).

Na podstawie IP/09/256 oraz strony Przedstawicielstwa.

Komentarze