X Konferencja

W dniach 8-10 października w Kolegium Europejskim w Natolinie odbyła się X konferencja polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskich. Pierwszy dzień spotkania został poświęcony na zaprezentowanie priorytetów informacyjnych Komisji Europejskiej i przekazanie informacji z Przedstawicielstwa KE o bieżącej działalności polskiej sieci CDE. W spotkaniu wzięła udział Pani Agnieszka Średniawa z Przedstawicielstwa, która zastępowała nieobecną - niestety - Panią Katarzynę Pszczołę, w której gestii znajdują się polskie sieci informacyjne działające w ramach inicjatywy Europe Direct. Następnie, jako wprowadzenie do sobotnich warsztatów zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania zasobów elektronicznych w procesie opracowania publikacji wspólnotowych (informacja przygotowana wspólnie z Panem Pawłem Mielczarkiem z Biblioteki w Natolinie). W drugiej części pierwszego dnia konferencji wykład o kampaniach informacyjnych programu PRINCE wygłosiła dr Anna Ogonowska z CE UW. Miłym akcentem na zakończenie pierwszego dnia konferencji była współna kolacja na zaproszenie Przedstawicielstwa KE w Polsce (restauracja Dekanta).

Drugi dzień spotkania został poświęcony m. in. na zaprezentowanie uczestnikom działalności informacyjnej warszawskich ośrodków informacji wspólnotowej i miedzynarodowej pozostających poza siecią CDE. Pan Andrzej Kamiński i Pani Anna Sroka przedstawili Bibliotekę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), Pan Aureliusz Wlaź omówił działalność informacyjną Centrum Informacji Europejskiej UKIE (CIE), a Pani Regina Wąsowicz poinformowała o zadaniach Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej (OIDE) Biblioteki Sejmowej. W dalszej części tej sesji wystąpiła Pani Katarzyna Demianiuk referując działalność Punktu Informacyjnego UE oraz Pani Karolina Iwińska pracująca w Punkcie Informacyjnym sieci Europe Direct zlokalizowanym przy Urzędzie Miasta st. Warszawy. Przenosząc dalsze rozważania na grunt polskiej sieci CDE o osiągnięciach i wyzwaniach społeczeństwa informacyjnego opowiedziała Pani Agata Kowalska z Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich (BDWE), a następnie zajęto się omawianiem programu Erasmus Mundus: Pani Edyta Krużyńska z Biblioteki UMK w Toruniu przedstawiła nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotek, a Pani Barbara Główka z CDE w Szkole Głównej Handlowej podzieliła się z uczestnikami wrażeniami z wyjazdu studyjnego do Cardiff w ramach tego programu. W drugiej części dnia Pan Michał Miąskiewicz omówił program akademicki Kolegium Europejskiego, proces rekrutacji oraz najprzeróżniejsze aspekty życia codziennego studentów natolińskich. Dzień drugi konferencji zakończyło zwiedzanie Biblioteki i prezentacja jej zasobów oraz świadczonych usług informacyjnych.

Warsztaty biblioteczne, które odbyły się trzeciego dnia konferencji zostały poświęcone witrynie EUBookshop oraz technikom opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów i publikacji wspólnotowych. Uczestnicy warsztatów dyskutowali również na temat roli, jaką mogą odegrać poszczególne Centra w procesach dydaktycznych, np. przygotowując europeistyczne szkolenia biblioteczne dla studentów lub organizując seminaria poświęcone informacji unijnej. Omówiono także mechanizmy dystrybucji oraz procedury selekcji nadsyłanych materiałów stosowane przez niektóre ośrodki.

W konferencji uczestniczyło 30 osób reprezentujących 20 instytucji. Organizacja spotkania nie byłaby możliwa bez wsparacia ze strony Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz pomocy technicznej i organizacyjnej Centrum Europejskiego Natolin (CEN) oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie (FKE). Za okazaną pomoc składamy tą drogą wielkie podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia.

Wszystkie prezentacje znajdują się na stronie Biblioteki Kolegium (tutaj), szczegółowy program i lista uczestników tutaj.

Komentarze

Anonimowy pisze…
Panie Wiktorze, było wspaniale!!! Żal było wyjeżdżać. Bardzo dziękuję, Sława P.