CDE @ Cluj-Napoca

Faculty of European Studies na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca funkcjonuje od roku 1994 i oferuje możliwość podjęcia studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich w dziedzinie integracji europejskiej. Wydział współpracuje z następującymi ośrodkami: Université Libre (Bruxelles), Westfälische Wilhelms-Universität (Münster), Universita Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Universita degli Studi di Milano, Utrecht University, Universita degli Studi di Pisa i Sussex European Institute. Ogólna liczba studentów wydziału przekracza 20.000.

Biblioteka wydziału powstała w roku 1994 i zgromadzono w niej kilkanaście tysięcy książek w języku rumuńskim, angielskim, francuskim, niemieckim i węgierskim, które dostępne są w kilku czytelniach tematycznych (np. niemiecka czy amerykańska). Kolekcja czasopism zagranicznych nie jest aktualizowana, zbiory natomiast sukcesywnie powiększają się o wydawnictwa własne uczelni (obszerny program wydawniczy). W roku 2008 biblioteka wydziału uzyskała status CDE i do zasobu włącza materiały nadsyłane z OPOCE. Więcej informacji o bibliotece tutaj.

Komentarze