ACADEMICA

Dzisiaj gościnny wpis Pana Pawła, który informuje o ciekawej inicjatywie BN i NASK finansowanej przez Unię Europejską i dotyczącej wypożyczeń międzybibliotecznych (ILL, interlibrary loan).

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA

Wszyscy znamy ograniczenia systemu wypożyczeń bibliotecznych: mała ilość egzemplarzy, konieczność pakowania, opłacenia przesyłki, długi czas realizacji. Wszystko to sprawia, że czytelnik czeka na książkę czasem wiele dni, co znacznie utrudnia proces badawczy lub czasem wręcz powoduje rezygnację z wykorzystania danej publikacji, co na pewno nie jest korzystne dla jakości badań. Niejeden na pewno myślał, a gdyby tak książkę czy czasopismo zeskanować i wypożyczać plik elektroniczny?

Na pomysł ten wpadła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i zaproponowała stworzenie Cyfrowej Biblioteki Publikacji Naukowych o nazwie ACADEMICA. Jest to projekt polegający na utworzeniu bazy danych cyfrowych książek i czasopism naukowych oraz ich udostępnieniu dzięki wdrożeniu specjalnego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych.

Start projektu (więcej informacji tutaj) ogłosili na konferencji prasowej w listopadzie 2009 roku Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Włodzimierz Bolecki oraz prof. Krzysztof Malinowski z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Projekt sfinansowany zostanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zaś realizowany przez Bibliotekę Narodową oraz NASK w latach 2010 - 2013. Jego przewidywany koszt to blisko 34 mln złotych.

W pierwszej kolejności zbiory udostępni Biblioteka Narodowa, która gromadzi wszystkie ukazujące się w Polsce tytuły publikacji naukowych. W latach 2010-2013 ze zbiorów BN zostanie wyselekcjonowanych oraz poddanych digitalizacji 170 tysięcy książek i czasopism z wszystkich dziedzin nauki. Zbudowany w ramach projektu zbiór publikacji będzie systematycznie powiększany. Wyboru dokonają eksperci rekomendowani przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dostęp do cyfrowych wersji publikacji naukowych uzyskają czytelnicy ponad pięciuset polskich bibliotek naukowych, w tym także bibliotek uczelni prywatnych. System informatyczny projektu będzie wykonany przez NASK w ścisłej współpracy z Biblioteką Narodową.

Jednym z założeń tego systemu jest ochrona zasobu przed nieuprawnionym dostępem do cyfrowego zbioru publikacji. Udostępnianie publikacji naukowych będzie się odbywało zgodnie z przepisami prawa autorskiego, a same dzieła będą podlegały ograniczeniom kopiowania lub drukowania ich fragmentów.

Komentarze