ENP ma 5 lat

Ocena pięciu lat funkcjonowania europejskiej polityki sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy, ENP) zawarta w komunikacie Komisji Europejskiej (IP/10/566) jest jednoznacznie pozytywna: ENP to przede wszystkim intensyfikacja wymiany handlowej, pomocy i kontaktów międzyludzkich. "Doroczne sprawozdanie z realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa jeszcze raz pokazało, że współpraca z Unią Europejską przynosi jej krajom sąsiadującym same korzyści. W ciągu pięciu lat Unia Europejska zintensyfikowała wymianę handlową, zwiększyła udzielaną pomoc oraz poszerzyła kontakty międzyludzkie, a także coraz bardziej zacieśniła współpracę ze swoimi sąsiadami w zakresie wszystkich podejmowanych przez nie reform gospodarczych, politycznych i sektorowych. Partnerstwo pogłębiło się znacząco w takich dziedzinach jak transport, energia, środowisko i zmiany klimatu, badania naukowe, zdrowie i edukacja. Proces ten jest wpierany środkami finansowymi, które w obecnie obowiązujących ramach finansowych zostały zwiększone o 32% i w 2013 osiągną kwotę 2 mld EUR rocznie."

Więcej na temat ENP tutaj. Progress report, COM(2010)207, jest dostepny tutaj, pozostałe dokumenty dotyczace ENP zostały zebrane tutaj.

Komentarze