O module gromadzenia

W najnowszym zeszycie Przeglądu Bibliotecznego (2/2010) ukazał się artykuł Pana Pawła Mielczarka pt. Wykorzystanie modułu gromadzenia systemu Horizon w procesie gromadzenia druków zwartych w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie (str. 193-202).

Pan Paweł opisał zastosowane w naszej Bibliotece rozwiązania pozwalające na pełne wykorzystanie modułu gromadzenia do rejestracji i kontroli stanu realizacji zamówień oraz pozostałych procedur z tym związanych, takich jak rejestracja dokumentów finansowo-księgowych, kontrola wydatków i operacji budżetowych, a także rejestracji darów i dynamicznego tworzenia inwentarzy.

Zapraszam do lektury!

Komentarze