Journal TOC

Na stronie bibliotecznej nowa usługa informacyjna: Journal Table of Contents (Journal TOC), czyli spisy treści ponad 130 czasopism naukowych przez nas prenumerowanych. Spisy treści zostały skompilowane zachowując układ działowy: European Communities and European Union - Central, Eastern and Southern Europe - Politics & international relations - International law - Economy - Security - History, culture and society - Human rights. Otwierając plik w przeszukiwalnym formacie PDF (Ctrl+F czyni cuda) można zapoznać się z zawartością poszczególnych zeszytów czasopism, które wpłynęły do naszych zbiorów w ostatnim miesiącu. Pod nazwą każdego działu dostępny jest również plik zawierający spisy treści poprzednich zeszytów, a zestawienia takie będą obejmować wpływy z danego roku kalendarzowego. Aktualizacja spisów będzie odbywała się co miesiąc.

Projekt Journal TOC nie ma na celu tworzyć indeksu czy listy obejmującej wszystkie artykuły, które ukazały się w danym roczniku. Journal TOC to przede wszystkim lista nowości, spis zawartości czasopism, które w danym miesiącu fizycznie pojawiły się w naszych zbiorach. Z tego też powodu do stworzenia listy wykorzystywane są zeskanowane karty poszczególnych zeszytów ze spisami treści, które następnie poddane są konwersji do formatu plików tekstowych (OCR). Zdarzają się jeszcze tu i ówdzie literówki, ale nad jakością i formą graficzną spisów będziemy nadal pracować.

Tymczasem życzę miłej lektury!

A komentarze, opinie i inne wyrazy będą bardzo mile widziane... Można też pisać bezpośrednio do Pana Juliusza, który pilotuje sprawę.

Komentarze