The Atlantic Community...

W prezencie od Pana Profesora Antoniego Kuklińskiego otrzymaliśmy kilka egzemplarzy książki pt.

The Atlantic Community : The Titanic of the XXI Century? / ed. Antoni Kukliński and Krzysztof Pawłowski. 2010 Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Nowy Sącz, Recifer Eurofutures Publications Series, vol. 6, ISBN 9788362460069.

Spis treści: : Preface / Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski -- Part I: The Atlantic Community and The Challenges of The GLOBAL Scene -- Global challenges ahead of the Atlantic Community / Louis Emmerij -- Key Global Challenges of XXI Century: OECD Perspective and Response / Jan Woroniecki -- The New Roots of World Leadership and Influence. A Concrete Agenda / Nicolas Tenzer -- A New World Order / Krzysztof Rybiński -- Universals and peculiarities in the 21st century globalisation processes (Some reflections on changing world from the Atlantic Community perspective) / Wiesław Gumuła -- The end of Anglo-Saxon globalisation and the future of Euro-Atlantic integration / Hans van Zon -- Titanic in ourselves. The Atlantic community and the Neo-Geopolitical Paradigm / Krzysztof Szczerski -- Part II: Value Systems-Science and Technology -- Clash of Civilization or Ignorance of Deeper Values of the Other? / Andrzej Wierzbicki -- Crisis—Violence and War—Value system and change / Ivo Šlaus -- An Evaluation of the 20th Century / Ivo Šlaus -- The twain shall meet: science, technology and the global shift to Asia / Jan Lamboy -- Science and technology in a globalising context / Dimitris Kyriakou -- Part III: Dilemmas of The XXI Century -- Europe Quo Vadis? No choice: Sustainable Europe / Raoul Weiler -- The European Economy, Enlargement and The Global Challenges of the 21st Century / Juliusz Kotyński -- Fallacies of global reasoning: more inconvenient truths / Paul Drewe -- A Multipolar World of Smart City-Regions / Herman Baeyens -- NATO—a collective challenge of the Transatlantic safety / Jarosław Sadłocha -- The Right Questions. Global Round Table / Ulric Fayl von Hentaller, Gilbert Fayl -- Part IV: The Rising Stars of BRIC [Brasil, Russia, India, China] -- The Uncertain Promise of a Global Chinese Super Power. Meantime... All Quiet on the European Front / Jean-Marie Rousseau -- Bridging the widening Development Gap. A case study of Uttar Pradesh India / R. E Misra -- Bangalore—A case study in globalization and information technologies / Manas Chatterji, Bandula Jayatilaka -- BRIC innovations challenging the Atlantic Community / Valtteri Kaartemo -- BRIC—global competitor of the Atlantic Community. BRIC companies investments in world R&D / Stanisław Szukalski -- Part V: The Debate -- The geostrategic reconfigurations of the global scene. The experiences and prospects of the XXI century / Antoni Kukliński -- Post Scriptum / Antoni Kukliński.

Książka liczy 300 stron i ciężko ją zdobyć, ponieważ publikacje z tej serii nie są dostępne na rynku księgarskim. Dla zainteresowanych tą tematyką mam do rozdania kilka egzemplarzy. Oferta dotyczy wyłącznie bibliotek i ośrodków informacji / dokumentacji. Kontakt poprzez komentarze lub bezpośrednio e-mailem. Do książki jest dołączona płyta CD z pełnotekstową wersją publikacji w formacie PDF.

Miłej lektury!

Komentarze