EUROLIB w Lizbonie (2)

Drugi dzień spotkania rozpoczał się od wykładu "Social Media and Libraries", czyli kolejnych prób wykorzystania fejsbuka i tłitera do promocji biblioteki - czyli dwuzerowa klasyka. Następnie przedstawiciel Ex Librisa zajął kolejną godzinę omawiając szczegółowo nowatorskie trendy w architekturze nowych systemów zintegrowanych, włączając w tok prezentacji zagadnienia cloud computing. W dalszej części obrad uczestnicy spotkania zostali  poinformowani o rezultatach przeprowadzonych ostatnio konkursów na wakujące (i nowoutworzone) stanowiska biblioteczne w instytucjach UE. W prezydium grupy toczyła się następnie ciekawa dyskusja mająca na celu zidentyfikowanie kolejnych obszarów tematycznych do prac w grupach roboczych: między innymi chodziło o rozpoczęcie refleksji nad wykorzystaniem performance indicators w pracy administratorów bibliotek, choć zaznaczono, że ze względu na dużą różnorodność bibliotek, obszar wspólnych badań bedzie najprawdopodobniej mocno zawężony. Na zakończenie drugiego dnia konferencji uczestnicy zwiedzili bibliotekę European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), niebawem będzie oczywiście oddzielny wpis o tym wysoko wyspecjalizowanym ośrodku informacji.

Komentarze