Jacques Delors European Information Centre

Jacques Delors European Information Centre (JDEIC) funkcjonuje od 1995 roku i mieści się w Lizbonie, obecnie w odrestaurowanej, ponad stuletniej rezydencji Palacette na Cais do Sodré. Do roku 2008 ośrodek ten znajdował się w dzielnicy Belem, jednak zmiany w przepisach dotyczących współfinansowania przez Komisję Europejską projektów informacyjnych spowodowały przeniesienie centrum do struktur portugalskiego MSZ. Misją tej instytucji jest dotarcie do obywateli Portugalii i portugalskojęzycznych spełeczności w Europie i na świecie z informacją o Unii Europejskiej.

W JDEIC jest zatrudnionych 18 osób, w bibliotece pracuje siedmioosobowy zespół. Działalność centrum skupia się na realizacji projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, szkoleniu nauczycieli, wydawaniu publikacji i tworzeniu zasobów dokumentacyjnych w internecie oraz promowaniu informacji wspólnotowej na różnego rodzaju forach i wystawach. W działalności informcyjnej jest wykorzystywany przede wszystkim internet, a biblioteka zgromadziła w swoim katalogu ponad 43.000 rekordów, z których około 35% opisuje dokumenty elektronicze. W kolekcjach specjalnych znajdują się między innymi rządowe i unijne materiały dokumentujące proces negocjacyjny i akcesyjny Portugalii, które poddne zostały procesowi digitalizacji i są dostępne on-line. Oddzielny zbiór stanowią oprcowania i dokumenty źródłowe dotczące pozyskiwania funduszy unijnych, materiały pedagogiczne i wzmiankowane wcześniej dokumenty historczne. W roku 2010 centrum obsłużyło 1000 czytelników na miejscu i zrealizowało 1700 wypożyczeń, wysyłając pocztą zamówione materiały do zainteresowanych (dotyczy to zarówno książek jak i dokumentów elektronicznych, np. zeskanowanych rozdziałów lub artykułów z czasopism naukowych), katalog biblioteczny wzbogacony został o 2700 rekordów. Indeksacja zbiorów odbywa się przy wykorzystaniu tezaurusa EuroVoc.

Z zasobów JDEIC mogą korzystać wszyscy posiadacze portugalskiego dowodu osobistego, który jest jednocześnie kartą biblioteczną. Aby złożyć zamówienie wystarczy wejść do katalogu biblioteki i umieścić w specjalnym czytniku podłączonym do komputera lub zaistalowanym w laptopie swój dowód osobisty, a dane osobowe i adres czytelnika z wtopionego w kartę chipa pozwolą na autoryzację i realizację zlecenia. Warunki lokalowe biblioteki nie są może imponujace (dwie czytelnie z księgozbiorem podręcznym i jedynie kilkoma miejscami dla czytelników), ale publikowany przez JDEIC newsletter dociera do kilkunastu tysięcy odbiorców a internetowa strona centrum jest codziennie odwiedzana przez ponad 730 użytkowników (unique user). W ten sposób, ale również poprzez inne kanały dystrybucji, informacja o Unii Europejskiej dociera do ponad 2 milionów użytkowników na kontynencie, jak również w Brazylii (10% wirtualnych odwiedzin). Co prawda JDEIC nie współpracuje formalnie z portugalską siecią CDE, ale jest bardzo ważnym ośrodkiem informacji europejskiej w tym kraju i ostatnim z trzech narodowych centrów europejskich (centra w Paryżu i Rzymie zakończyły w latach 2008/2009 swoją działalność).

Osobą koordynujacą działalność biblioteki JDEIC jest Pan Carlos Medeiros (carlos.medeiros@ciejd.pt), któremu tą drogą składam podziękowania za poświęcony czas i oprowadzenie po ośrodku. Fotoalbum tutaj.

Komentarze

Dear Wiktor, thank you for this post. As far as I can understand, you took good note of the figures used in CIEJD's presentation. And, I have to congratulate you, good photos. Best regards, Carlos