CDE @ Białystok (2)

Na internetowej stronie białostockiego CDE można przeczytać, że ośrodek zajmuje się "udostępnianiem rozmaitych materiałów dotyczących Unii Europejskiej. W zbiorach CDE znajdują się książki, czasopisma, broszury oraz CD-ROM-y pozyskiwane z Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, wydawnictwa zajmującego się rozpowszechnianiem publikacji instytucji UE. Są one dostępne głównie w języku angielskim oraz polskim. CDE w Białymstoku, jako ośrodek, któremu przyznano status full (pełnego ośrodka), otrzymuje materiały ze wszystkich dziedzin działalności Unii. Poza oficjalnymi wydawnictwami Wspólnot Centrum sukcesywnie uzupełnia zbiory o publikacje pozyskiwane na rynku księgarskim lub z darów od instytucji zajmujących się integracją europejską i prowadzących działalność wydawniczą. Zakupy własne finansowane są przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku." (więcej tutaj).

Zbiory są dostępne w układzie tematycznym, zgodnie z klasyfikacją z EUR-OP. Dodam jeszcze tylko kilka danych liczbowych pozyskanych podczas rozmowy z koleżankami: w CDE zgromadzono ponad 3100 jedn. inwentarzowych wydawnictw zwartych pochodzących z darów, egz. obowiązkowego i zakupów, około 2700 jedn. inwentarzowych wydawnictw ciągłych, prenumerowanych jest ponad 80 periodyków. CDE obsługuje nie tylko studentów i -- za sprawą aktywnej działalności pracowników naukowych Wydziału Prawa -- ma ambicje dotrzeć do różnych grup społecznych w regionie. Miesięczna liczba czytelników odwiedzających CDE oscyluje na poziomie 300 osób i jest to "stałe grono, bo jak już do nas dotrą, to wracają". CDE przeniosło się co prawda ostatnio do innej czytelni, ale nadal znajduje się na I piętrze budynku Biblioteki Głównej.

Poprzedni wpis dotyczący tego ośrodka powstał z okazji uroczystej inauguracji Centrum (tutaj), która miała miejsce w dn. 6 kwietnia 2009. Fotoalbum z wczoraj zrobionymi zdjęciami oczywiście jest dostępny.

Komentarze