EU common communication priorities for 2012

W tym tygodniu Sekretariat Ogólny Rady UE przesłał do Przedstawicielstw dokument pt. EU common communication priorities for 2012 (Wspólne priorytety komunikacji społecznej UE w roku 2012) z którym można zapoznać się tutaj. Opracowanie powstało na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych państw członkowskich, a wspólne dla wszystkich obywateli UE obszary problemowe to: a) rozwój wspólnego rynku i konkurencyjność gospodarki, b) bezpieczeństwo energetyczne, klimat i kwestie ochrony środowiska naturalnego oraz c) imigracja i zagadnienia demograficzne. W drugiej części dokumentu można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o najważniejszych tematach w podziale na poszczególne państwa -- widać zatem, że to, co jest ważne dla jednych, niekoniecznie znajduje się na liście priorytetów informacyjnych w innych krajach.

Komentarze