Gospodarka Unii Europejskiej

Pani Ania podesłała mi dzisiaj informację o najnowszej publikacji PISM, a mianowicie o książce pt. Gospodarka Unii Europejskiej : Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, której redaktorem i współautorem jest jeden z naszych stałych czytelników, Pan Paweł Tokarski. W książce opublikowane zostały także dwa rozdziały autorstwa naszego wykładowcy i asystenta (odpowiednio B. Marzinotto i J. Szczodrowski).

"Publikacja wydana pod redakcją Marcina Koczora i Pawła Tokarskiego jest efektem międzynarodowej konferencji, "The EU Economy: Response to the Crisis and Prospects for the New Decade", która została zorganizowana przez PISM 18 stycznia 2011 roku, przy wsparciu NBP i Grupy TP S.A. i dotyczyła oceny reakcji UE na globalny kryzys oraz strategii na okres po nim. Udział w niej wzięli eksperci, z NBP, Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej, Instytutu Bruegla, Kolegium Europejskiego w Natolinie, Centre for European Reform, European Policy Centre, Centre for European Policy Studies oraz PISM." (więcej tutaj).

Książka jest dostępna on-line w wersji polskiej oraz angielskiej, pełny spis treści po polsku poniżej.

Gospodarka Unii Europejskiej : Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie / pod red. Marcina Koczora i Pawła Tokarskiego. PISM : Warszawa, 2011.

Reakcja Unii Europejskiej na kryzys i recesję: co osiągnięto, a czego brakuje? / Paweł Samecki -- I. Reakcja Unii Europejskiej na globalny kryzys gospodarczy i finansowy: ocena działań -- Stosowanie reguł pomocy publicznej w sektorze finansowym podczas obecnego kryzysu / Christophe Galand -- Polityka konkurencji Unii Europejskiej w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego / Jan Szczodrowski -- Zmiany regulacyjne i instytucjonalne w systemie finansowym Unii Europejskiej po wybuchu światowego kryzysu / Olga Szczepańska -- Ocena reakcji Unii Europejskiej na kryzys w Grecji i na sytuację w strefie euro / Benedicta Marzinotto -- II. Reforma zarządzania gospodarczego w UE: kolejne etapy i ostateczne rezultaty -- Makro nierównowaga i makro dostosowanie doświadczenia dwóch peryferii: UE versus strefa euro / Cinzia Alcidi -- Reforma zarządzania gospodarczego w UE – kolejne etapy i ostateczne rezultaty – polski punkt widzenia / Tomasz Skurzewski -- III. Główne dźwignie strategii Europa 2020: perspektywa sukcesu? -- Budżet UE jako narzędzie wdrażania strategii Europa 2020 / Paweł Tokarski -- Jednolity rynek w nowym dziesięcioleciu w kontekście strategii Europa 2020 / Fabian Zuleeg -- Polityka handlowa a strategia Europa 2020 / Philip Whyte -- Jak zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej? / Maciej Witucki -- Wnioski końcowe.

Miłej lektury!


Komentarze

Autor pisze…
Serdeczne dzięki za informacje o publikacji w imieniu redaktorów i autorów. Książka w wersji papierowej została już przekazana na ręce Pana Dyrektora Biblioteki.
Pozdrawiam Serdecznie,
Paweł Tokarski