30.000

Z drobnym opóźnieniem ze względu na konserwację i oprawę zarejestrowaliśmy dzisiaj książkę o numerze inwentarzowym 30000. Numer ten był już "wolny" w czerwcu, ale z Panią Anią i Panem Pawłem ustaliliśmy, że na tak zacną pozycję w inwentarzu trzeba nam książki wyjątkowej. Po dyskusji koledzy przychylili się do mojej propozycji i z satysfakcją przekazałem naszej Bibliotece w darze książkę autorstwa Prof. Stanisława Lorentza pt. Natolin. Jest to monografia zespołu parkowo-pałacowego w Natolinie, która ukazała się w roku 1948 nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w serii Prace z Historii Sztuki. Książka liczy 340 stron i zawiera 234 ilustracje. Całkowity nakład wynosił 1500 egzemplarzy i w chwili obecnej jest to tytuł dostępny sporadycznie na rynku antykwarycznym. Spis treści: I. Bażantarnia -- II. Dekoracja pałacu w XVIII w. -- III. Współtwórcy Natolina -- IV. Przebudowa pałacu w 1806 r. -- V. Przebudowa pałacu w r. 1808 i jego wyposażenie w latach 1808-1820 -- VI. Oficyna, taras, holendernia, park i jego ozdoby w latach 1806-1820 -- VII. Natolin w latach 1820-1845. VIII. 1845-1947. Łącze do albumu tutaj.

Miłej lektury!


 

Komentarze