Lipcowe lektury

Kilka nowych książek włączonych do zbiorów w lipcu (w wyborze i porządku przypadkowym):

  • Europe's Constitutional Mosaic / edited by Neil Walker, Jo Shaw, Stephen Tierney. Oxford : Hart Publishing, 2011, ISBN 9781841139791 [30119].
  • Afghanistan : how the West lost its way / Tim Bird and Alex Marshall. New Haven : Yale University Press, 2011, ISBN 0978300154573 [30186].
  • Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej : studium prawno-politologiczne / Marcin Czyżniewski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011, ISBN 9788376660776 [30126].
  • Europejska polityka sąsiedztwa : Unia Europejska i jej sąsiedzi - wzajemne relacje i wyzwania / Paula Marcinkowska. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, ISBN 9788323507505 [30125].
  • An Island in Europe : The EU and the Transformation of Cyprus / edited by James Ker-Lindsay, Hubert Faustmann and Fiona Mullen. London ; New York : I.B. Tauris, 2011, ISBN 9781848856783 [30108].
  • La prise de décision dans le système de l'Union européenne / sous la direction de Marc Blanquet. Bruxelles : Bruylant, 2011, ISBN 9782802730347 [30111].
  • The US-EU Security Relationship : The Tensions between a European and a Global Agenda / Rees Wyn. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave-Macmillan, 2011, ISBN 9780230221857 (pbk) / 9780230221840 (hbk) [30115].
  • Imaginaire des Balkans / Maria Todorova, traduit de l'anglais par Rachel Bouyssou. Paris : Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2011, ISBN 9782713222818 [30171].
  • Zapomniany wiek dwudziesty : retrospekcje / Tony Judt ; przeł. i wstępem opatrzył Paweł Marczewski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, ISBN 9788323506546 [30147].
  • Bilderberg People : elite power and consensus in world affairs / Ian N. Richardson, Andrew P. Kakabadse, and Nada K. Kakabadse. Milton Park, Abingdon, Oxon, [England] ; New York : Routledge, 2011, ISBN 9780415576345 (hbk) / 9780415576352 (pbk) / 9780203807842 (e-book) [30076].
Pełne zestawienie nowości lipca 2011 r. będzie niebawem dostępne na stronie New Acquisitions [tutaj], można również podejrzeć dynamicznie generowaną listę książek, które trafiy na półki w okresie ostatnich 30 dni (Blue Button jest tutaj, patrz też wcześniejszy wpis na ten temat ).

Miłej lektury!Komentarze