CDE @ Msida (Malta)

Na Malcie mieści się tylko jedno Centrum Dokumentacji Europejskiej, które jest zlokalizowane w European Documentation & Research Centre Uniwersytetu Maltańskiego (łącze tutaj), więc będąc w okolicy (vide wcześniejszy wpis), nie mogłem przecież nie odwiedzić tego ośrodka...

Centrum powstało w roku 1972 i wspiera kadrę Instytutu w kwestii gromadzenia publikacji wydawnictw wspólnotowych potrzebnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych. W instytucie jest zatrudnionych kilkunastu wykładowców, a rocznie mury uczelni opuszcza około 50 absolwentów europeistyki na poziomie licencjackim i magisterskim.

Zbiory drukowane udostępniane są jedynie na miejscu i zostały zgromadzone w jednym pomieszczeniu, w którym dostępnych jest również 18 miejsc dla czytelników (fotoalbum tutaj). Część nadsyłanych od lat 70-tych do CDE materiałów drukowanych została poddana melioracji, część została przeniesiona do zasobów innych bibliotek. CDE jest dostępne dla szerokiej publilczności, ponieważ jednak nie ma książki gości oraz nie prowadzi się statystyk, trudno jest określić w jakim stopniu ośrodek ten jest wykorzystywany przez czytelników spoza  Instytutu. Głównym problemem CDE jest brak miejsca na publikacje drukowane, z tego też powodu Instytut nie gromadzi innych materiałów, niż te nadsyłane z Luksemburga. Aby zagwarantować wykładowcom i studentom dostęp do publikacji europeistycznych zawarta została umowa z biblioteką uniwersytecką, by książki potrzebne do prowadzenia zajęć były nabywane w 2 egzemplarzach.

"Z dyrektorem biblioteki współpracuje nam się doskonale: do porozumienia doszliśmy bardzo szybko i bez zbędnych formalności" - powiedział kierujący CDE Prof. Roderick Pace i dodał: "Nie ustaliliśmy jeszcze tylko, kto będzie za te książki płacił".

W planach CDE jest digitalizacja prac dyplomowych absolwentów, zainstalowanie w czytelni kilku komputerów stacjonarnych oraz "dalsza, bardziej agresywna" -- używając słów prelegenta -- promocja ośrodka na Uniwersytecie. Instytut zamierza także wprowadzić do programu studiów zajęcia związane z takimi zagadnieniami, jak sytuacja na Bałkanach i w państwach arabskich.

W sumie malańskie CDE jest modelowym przykładem ośrodka działającego wyłącznie dla własnych pracowników dydaktycznych i studentów, choć należy przyznać, że w przeszłości był to dość znaczący punkt na mapie aktywności konferencyjnych i wydawniczych instytutów europeistycznych. W natolińskim katalogu znajduje się kilkanaście publikacji tego ośrodka wydanych w ostatnich latach. Lista poniżej:

 • The state of the European Union 1994 / Peter G. Xuereb, Roderick Pace. Msida : European Documentation and Research Centre, 1994. [16145
 • Economic and legal reform in Malta : State of the European Union Conference 1995 / Peter G. Xuereb, Roderick Pace. [Msida, Malta] : European Documentation and Research Centre, University of Malta, 1995. [16137
 • The European Union, the IGC and the Mediterranean : State of the European Union Conference 1996 / Peter G. Xuereb, Roderick Pace. [Malta] : European Documentation and Research Centre, University of Malta, c1996. [16135
 • The individual in the European Union and Malta, some central issues : State of the European Union Conference 1997 / Peter G. Xuereb. Malta : European Documentation and Research Centre, University of Malta, c1997. [16138]
 • Malta, the European Union and the Mediterranean : closer relations in the wider context : EDRC Conference 1998 / Peter G. Xuereb. Malta : European Documentation and Research Centre, University of Malta, 1998. [16146
 • The Mediterranean's European Challenge / Peter G. Xuereb. [Msida, Malta] : European Documentation and Research Centre, University of Malta, 1998. [16144]
 • Getting down to gearing up for Europe : EDRC Conference, 1999 / Peter G. Xuereb. Msida : European Documentation and Research Centre, University of Malta, 1999. [16139]
 • Challenges of Change : EDRC Conference 2000 / Peter G. Xuereb. Malta : European Documentation and Research Centre, University of Malta, 2000. [16140
 • Malta and the EU : Together in Change? : EDRC Conference 2001 / Peter G. Xuereb. Malta : European Documentation and Research Centre, University of Malta, 2001. [16142
 • Euro-Mediterranean integration : the Mediterranean's European challenge, volume III / Peter G. Xuereb. [Malta] : European Documentation and Research Centre, University of Malta, c2002. [16136
 • The future of the European Union : unity in diversity / Peter G. Xuereb. Msida : European Documentation and Research Centre, University of Malta, 2002. [16141
 • The Mediterranean's European challenge, volume II / Peter G. Xuereb. Malta : European Documentation and Research Centre, University of Malta, 2002. [16143]

Special thanks for Prof. Pace for introduction and Ms Daniela Callus for orgnisation of the visit.

Komentarze