Hague Yearbook of International Law vol. 23 (2010)

Tom 23 rocznika Hague Yearbook of International Law (HYIL) posiadającego również tytuł równoległy Annuaire de la Haye de Droit International (ISSN 0167-6660) jest specjalny z kilku względów: zmienił się komitet redakcyjny, poszerzono zakres tematyczny podejmowanej problematyki, zmodernizowano format wydawniczy i podjęto decyzję o retrospektywnym udostępnieniu subskrybentom wersji elektronicznej. Biblioteka w Natolinie dysponuje kompletem tego rocznika, o czym można się przekonać przeglądając nasz katalog. Zmieniono również układ treści w tym roczniku i od bieżącego tomu artykuły będą ukazywać się w czterech sekcjach: Public International Law, Private International Law, International Investment Law oraz International Criminal Law.

Spis treści tomu 23: Editorial -- Association of Attenders and Alumni of The Hague Academy of International Law – Secretary General's Note / Ruth Kok -- Public International Law -- The International Court of Justice on Kosovo: Missed Opportunityor Dispute 'Settlement'? / Daphne Richemond Barak -- Kyoto and  the COPs [Conferences of the Parties]: Lessons Learned and Looking Ahead / Rafael Leal-Arcas -- The Chemical Weapons Convention: Progress to Date / Ambassador Rogelio Pfirter -- Les armes légères et le droit international / Mamoud Zani -- Private International  Law -- Class and Collective Relief in the Cross-Border Context: A Possible Role for the Permanent Court of Arbitration / Stacie I. Strong -- Hague Conference on Private International Law – Work in 2010 / Frederike E.M. Stikkelbroeck -- International Investment  Law -- The Integration of international investment law / Andreas Kulick -- Dutch Bilateral Treaties and Investment Protection in the European Union: Some  Observations on Non-discrimination and  Investment Structuring / Thomas Henquet -- International Criminal  Law -- Exploring the Accountability of Leaders of Armed Opposition Groups under International Law / Anna Marie Brennan -- The Evolving Trend to Criminalize Forced Marriage in International Criminal Law / Judy Mionki -- Universal Civil Jurisdiction: Universalising Civil Jus Cogens Liability  through Adoption of the Alien Tort Statute and  Retooling the International Criminal Court / Joseph Peter Mandala.

Poniżej szata graficzna poprzedniego tomu tego rocznika, a łącze do witryny nowego komitetu redakcyjnego tutaj.


Komentarze