Zasada federalna a integracja ponadnarodowa

Miły gest dr Danuty Kabat-Rudnickiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK): otrzymaliśmy dzisiaj w prezencie najnowszą książkę jej autorstwa, a mianowicie Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym (2010, Lettra-Graphic,   ISBN 9788389937544). 

Szczegółowy spis treści: 1. Federalizm w perspektywie teoretycznej -- 1.1. Unia Europejska i jej "federalny" charakter jako wyzwanie badawcze -- 1.2. Federalizm - uwagi ogólne -- 1.3. Zasada federalna -- 1.4. Federalizm a integracja regionalna -- 1.5. Federacja versus konfederacja -- 1.6. Federalizm dualistyczny i kooperatywny jako kierunki wyznaczające rozwój systemu politycznego Unii Europejskiej -- 1.7. Model kontynentalny a model atlantycki -- 2. Unia Europejska a federalizm -- 2.1. Federalizm jako teoria integracji europejskiej -- 2.2. Zasada federalna na gruncie europejskim -- 2.3. Federalizm jako model dla zjednoczonej Europy -- 2.4. Federalizm w praktyce europejskiej -- 3. Federalizm dualistyczny i kooperatywny w Unii Europejskiej -- 3.1. Zasada federalna a zasada ponadnarodowości -- 3.2. Podział władzy - między federalizmem dualistycznym -- a kooperatywnym -- 3.3. Współpraca a federalizm kooperatywny -- 3.4. Podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi -- 3.5. Mechanizmy kontroli -- 3.6. Forma rządów w Unii Europejskiej -- 4. Unia obywateli, społeczeństw i narodów -- 4.1. Demokracja i legitymizacja władzy -- 4.2. Prawa i gwarancje dla jednostki -- 4.3. Konstytucja "federalnej" Europy -- 4.4. Przyszłość procesu integracji.

Książka zostanie niebawem włączona do naszych zbiorów i będzie można ją wypożyczyć. Miłej lektury!

Komentarze