EPAD 2012


European Union and Public Affairs Directory 2012 (ISBN 9781908232052) jest już dostępny w Bibliotece w Natolinie. Jest to  22 edycja popularnego informatora wydawanego obecnie przez Dods, a wcześniej przez brukselski Landmarks. W zaktualizowanym wykazie można znaleźć dane kontaktowe do wszystkich instytucji i organów UE, informacje o członkach Parlamentu europejskiego oraz spis agencji, korporacji, przedstawicielstw, lobbystów czy think-tanków i innych interesariuszy zaangażowanych w sprawy europejskie. 

W tym wydaniu uwzględniono także strukturę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS). Więcej o EPAD / EUPAD na stronie wydawcy (tutaj), możliwy jest również zakup publikacji wersji drukowanej wraz z dostępem do zawartości w formie elektronicznej. Publikacja dostępna w ciągłej sprzedaży także za pośrednictwem La Librairie Européenne w Brukseli (tutaj).

Komentarze