Prezent

Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tego właśnie dnia należy podarować książkę i nowej, świeckiej tradycji stało się zadość: uczestnicy XIV ogólnopolskiego spotkania sieci CDE (powyżej) otrzymali od organizatorów publikację z konferencji, która odbyła się w dniach 16-17.11.2010 (tutaj).


Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce / pr. zb. pod redakcją Marty Grabowskiej. Warszawa, 2012, ISBN 8389547139 [32000].

Spis treści: Słowo wstępne / Marta Grabowska -- Przegląd sieci informacyjnych Unii Europejskiej / Marta Grabowska -- Rola sieci informacyjnych w polityce informacyjnej i komunikacyjnej Unii Europejskiej / Annegret Ziller -- Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje / Anna Ogonowska -- Sieci informacyjne w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej / Dorota Sołtysiak -- Punkty informacyjne Europe Direct / Katarzyna Pszczoła -- Team Europe i Euro Team / Filip Skawiński -- Sieci informacyjne niezbędnym narzędziem w polityce komunikacyjnej Parlamentu Europejskiego / Jacek Safuta -- Enterprise Europe Network w Polsce / Justyna Kulawik -- Europejskie Centra Konsumenckie / Piotr Stańczak -- System SOLVIT w służbie obywatela i przedsiębiorcy / Centrum SOLVIT Polska -- FIN-NET - Financial Dispute Resolution Network / Małgorzata Więcko -- Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) w Polsce / Izabela Litewska -- Euroguidance i ELGPN - europejskie sieci (resort pracy) / Paulina Bogdańska -- EURAXESS / Anna Wiśniewska -- Sieć Informacji o Edukacji w Europie z perspektywy Polskiego Biura EURYDICE / Anna Smoczyńska, Magdalena Górowska-Fells -- Działalność sieci ENIC/NARIC / Monika Bełza -- Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) / Wiktor T. Poźniak -- Euroguidance Polska (resort edukacji) / Anna Dziedzic, Jerzy Bielecki -- Krajowe Centrum Europass w Polsce / Kinga Motysia -- Eurodesk w Polsce i w Europie / Wawrzyniec Pater -- Program "Europa dla Obywateli", czyli dotacje na rozwój lokalny we współpracy międzynarodowej / Marta Dąbrowska -- Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych 7. Programu Ramowego (National Contact Points - NCP) / Anna Dziubczyńska-Pytko -- Sieć Punktów Kontaktowych Programu Kultura / Anna Hieropolitańska -- Sieć Media Desków i Media Anten - Program Media Unii Europejskiej / Joanna Wendorff-Østergaard -- Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce / Joanna Sosnowska, Joanna Jaracz de Czartoszewska -- Ministerstwo Finansów jako polski partner sieci OAFCN / Dorota Kwiecińska -- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich / Michał Godlewski -- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich dla rozwoju obszarów wiejskich / Michał Marciniak -- Regionalne Centra Informacji Europejskiej w Polsce / Anna Tuz.

Miłej lektury!

Komentarze