Citizens' right to know :: day 1

W Brukseli rozpoczęła się trzydniowa konferencja europejskiej sieci Centrów Dokumentacji pt. "Citizens' right to know". Polskie ośrodki reprezentują w porządku alfabetycznym: Katarzyna Bura (Białystok), Jędrzej Leśniewski (Wrocław, DCINiE), Wiktor Poźniak (Natolin), Małgorzata Świrad (Wrocław, DCINiE), Maria Wiśniewska (CE UW) oraz Prof. Grażyna Wojtkowska-Łodej (SGH). Szef sekcji Europe Direct, Antonis Papacostas, powitał uczestników spotkania i przedstawił program najbliższych trzech dni szkolenia. Wykład dotyczący sytuacji ekonomicznej i światowego kryzysu finansowego oraz roli Komisji Europejskiej w kwestii stabilizacji sytuacji oraz konsolidacji polityki fiskalnej strefy euro wygłosiła Wioletta Dunin-Majewska z Dyrekcji Generalnej ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych. Następnie Annalisa Buscaini zapoznała uczestników szkolenia z mechanizmem europejskiej inicjatywy obywatelskiej, która umożliwia milionowi obywateli państw członkowskich bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki UE poprzez zwrócenie się do Komisji Europejskiej o wystąpienie z wnioskiem legislacyjnym (tutaj). Na zakończenie pierwszego dnia konferencji Laura Corrado omówiła założenia reformy pakietu przepisów związanych z ochroną danych osobowych na szczeblu wspólnotowym (tutaj trzeba spojrzeć). W planach mamy jeszcze welcome cocktail integracyjny i wspólną kolację.

Komentarze