Commentaire, revue CommentaireFrancuski kwartalnik Commentaire (tędy) został założony przez Raymonda Arona w roku 1978 i ukazuje się od tego czasu nieprzerwanie, a kieruje nim, również nieprzerwanie, Jean-Claude Casanova. Periodyk ten o nakładzie 6.000 egz. jest dość ważnym tytułem na francuskojęzycznym rynku wydawniczym, więc warto mu się bliżej przyjrzeć, oczywiście jeśli języki obce (a właściwie chodzi wyłącznie o język Moliera) nie są nam obce. Dalej jest po polsku.

Nasza prenumerata rozpoczęła się w roku 1994 i pomimo drobnych braków spowodowanych częstymi zmianami dostawców prezentuje się okazale, szczelnie wypełniając przestrzeń w dziale czasopism i archiwum zorganizowanym w sali komputerowej (tu można zerknąć do natolińskiego katalogu). Periodyk skupił moją i kolegów z działu czasopism uwagę pod koniec kwietnia, gdy okazało się, że jedna z naszych studentek pilnie potrzebuje do pracy dyplomowej skorzystać z kilkunastu artykułów wydanych na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku na łamach tego szacownego czasopisma. I tu pojawił się problem: skąd pozyskać materiały, skoro nasza prenumerata nie obejmuje tego okresu. W sukurs przyszedł nam Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych BN i pierwsze kroki skierowałem na Oboźną, do Biblioteki Ośrodka Kultury Francuskiej (OKF), gdzie bezproblemowo uzyskałem pomoc w postaci tymczasowego (tj. na godzinkę) wypożyczenia kilku zeszytów rzeczonego kwartalnika. Koszt odbitek: 9 zł z należnym podatkiem VAT i respektem wobec zapisów ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, satysfakcja: bezcenna. Pan Piotr z CDE przy lubelskim UMCS był tak miły, że wybrał się do Biblioteki KUL i także pomógł w kompletowaniu listy lektur -- raz jeszcze serdeczne podziękowania za pomoc w krytycznym momencie.

Commentaire jest jednak na tyle ważnym tytułem, że podobne akcje mogą zdarzać się częściej, należało zatem zastanowić się poważniej nad uzupełnienim braków lub uzyskaniem dostępu do wersji elektronicznej czasopisma, szczególnie, że na kolejne roczniki w wersji drukowanej nie mamy już miejsca. Rozwiązanie problemu przyszło bezpośrednio z redakcji czasopisma: 128 zeszytów periodyku z lat 1978-2009, 10.000 artykułów, 25.000 stron wydruku i 2.000 autorów oto arytmetyczny bilans jednej płyty DVD pozostającej w wyłącznej ofercie redakcji. Baza jest już zainstalowana w naszej czytelni na parterze i zainteresowanych zapraszamy, można działać.


Motto Commentaire: "Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga", miał rzec Perykles, syn Ksantypposa, jak relacjonuje nam Tukidydes w II księdze Wojny peloponeskiej (mamy, ale wypożyczona).


Komentarze