Cardiff EDC Infosheets

Na stronach internetowych CDE w Cardiff pojawiła się seria krótkich opracowań pod tytułem Cardiff EDC Infosheets podejmujących różnorakie kwestie takie jak program Erasmus, źródła informacji o UE w USA, Turcji, w Indiach, czy też źródła informacji o możliwych stażach i praktykach w państwach unijnych. Seria ta jest wynikiem przeglądu najczęściej zadawanych pytań i próśb nadsyłanych do lokalnego CDE przez osoby poszukujące informacji na powyższe tematy. Dziewiąte opracowanie skompilowane przez Aleksandrę Sygnowską nosi tytuł "Informacje o Unii Europejskiej z polskich źródeł" i jest dostępne zarówno w języku angielskim, jak i polskim. W informatorze podano łącza do witryn internetowych polskich szkół wyższych, sieci informacyjnych Unii Europejskiej, ośrodków badawczych / think tanków oraz instytucji rządowych. Informatory te zostały umieszczone również w zasobach serwisu European Sources Online (ESO). Rzecz przydatna, więc zachęcam do zapoznania się i ewentualnego kontaktu z redakcją w celu uzupełnienia źródeł.


Komentarze