Coroczne Raporty Schumana


Tak, tak, tak, mam świadomość, że dużo tego towaru, ale mimo wszystko warto się zapoznać. Szczególnie jeśli zbłąkany czytelnik tego bloga jest może przypadkowo zainteresowany stanem Unii. Coroczne Raporty ekspertów Fundacji Roberta Schumana ukazują się w języku francuskim od roku 2007, po angielsku od 2010 i są to dość atrakcyjne publikacje podsumowujące działalność UE oraz wspólnotowych instytucji. Szata graficzna poszczególnych wydań zmienia się dość często, niemniej jednak warto zapamiętać, że roczniki te po mniej więcej roku od daty wydania wersji drukowanej są także dostępne w postaci elektronicznej. 

A zatem tutaj są dostępne wersje francuskie z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i drukowana z roku 2012, a tutaj łącza do edycji w języku angielskim z roku 2010 i 2011. Warto dodać tę stronę do ulubionych.

Miłej lektury!

Komentarze