Eurostat :: SprawozdanieSzkolenie Eurostat-owe miało miejsce 21 listopada (środa), a sprawozdanie od uczestniczących w tym wydarzeniu moich współpracowników dostałem już 23 listopada (piątek). Tempo ekspresowe i jak widać  czasami warto się sprężyć i nie odkładać na jutro tego, co można zrobić pojutrze. Albo za trzy dni. Albo jakoś tak. Przepraszam niniejszym za przetrzymanie tekstu i opóźnienie w publikacji na blogu, ale dopiero dzisiaj mogłem bardziej zagłębić się w przesłany tekst.

Blogowe łamy oddaję zatem Pani Kasi, która przygotowała poniższe

Sprawozdanie ze szkolenia zorganizowanego przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Europejskie Biuro Statystyczne Eurostat i firmę Sogeti SA pod tytułem "Eurostat – łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich", które odbyło się dnia 21 listopada 2012 w Warszawie, w budynku Szkoły Głównej Handlowej.

Całodzienny blok wykładowo-warsztatowy rozpoczęła Pani Prof. Grażyna Wojtkowska-Łodej, która przywitała zebranych, zaprezentowała porządek szkolenia oraz przedstawiła osoby prowadzące: Panie Joannę Piotrowicz i Paulinę Pruszko z firmy Sogeti SA wyspecjalizowanej w dziedzinie prowadzenia profesjonalnych szkoleń i zarządzania oraz zaawansowanych technologii. Bibliotekę Fundacji Kolegium Europejskie reprezentowali: Anna Banach, Katarzyna Dudek i Juliusz Rzewuski.

Szkolenie podzielone zostało na 2 części: celem pierwszej było zaprezentowanie Eurostatu jako instytucji będącej częścią Komisji Europejskiej, przybliżenie jego roli oraz polityki rozpowszechniania i dostępu do informacji, które są gromadzone w jego bazach danych. Po przerwie obiadowej, w części drugiej, uczestnicy szkolenia mogli przekonać się na konkretnych przykładach i przeanalizować kilkanaście pytań/przypadków, jakie opracowują pracownicy Eurostatu na potrzeby naukowców, analityków oraz osób zainteresowanych danymi statystycznymi na określony temat.

Eurostat z siedzibą w Luksemburgu jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej i centralną instytucją Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) – sieci wszystkich urzędów statystycznych krajów UE i EFTA. Jego zadaniem jest gromadzenie danych od narodowych urzędów statystycznych, harmonizacja statystyk (wg jednolitej metodologii), dostarczanie danych zagregowanych dla Europy (27 krajów UE i 15 strefy euro) oraz rozpowszechnianie owych statystyk. Zgodnie z polityką rozpowszechniania danych Eurostatu (która obowiązuje od dn. 01.10.2004 r.) wszystkie dane statystyczne oraz publikacje dostępne są bezpłatnie na stronie Eurostatu. Informacje standardowo prezentowane w 3 językach (EN, DE, FR) są aktualizowane dwukrotnie w ciągu dnia, a zawierają ok. 4.500 baz danych oraz 1.200 tabel dostępnych online, a dodatkowo ponad 6.000 publikacji. Strona internetowa Eurostatu jest jedną z pięciu najczęściej odwiedzanych stron Komisji Europejskiej, częstotliwość jej odsłon to ok. 3 mln oraz 2 mln odwiedzających (dane średniomiesięczne) . 

Nawigacja po stronie internetowej Eurostatu raczej nie nastręcza trudności - portal jest przejrzysty, podobnie jak układ głównych zakładek. Dla ułatwienia, po prawej stronie znajduje się przewodnik i pomoc, jak poruszać się po statystykach europejskich (Statistics Explained). Od razu można też dotrzeć do baz najczęściej odwiedzanych (popularnych), które prezentowane są po lewej stronie ekranu. Archiwum tabel zdefiniowanych sięga 18 miesięcy wstecz. Tabele te, zawierają podstawowe informacje takie jak: wskaźniki strukturalne, ekonomiczne, tematyczne, zrównoważonego rozwoju, zatrudnienia i spraw społecznych oraz wskaźniki globalne. Wykresy i mapy (TGM) natomiast, znajdują się w zakładce "Country profiles", zawierają dane statystyczne regionu i/lub kraju i są one niemodyfikowalne (w przeciwieństwie do baz danych). Jeżeli mapa danego obszaru/regionu jeszcze nie istnieje, można zwrócić się o jej sporządzenie/przygotowanie do zespołu ekspertów Eurostatu. Jeżeli nie znamy kodu danej bazy lub tabeli (każda taki posiada) wcześniej, wyszukiwanie danych najłatwiej jest rozpocząć od nawigacji wg. tematów (9 sekcji rozwijanych) i przechodzić na kolejne poziomy szczegółowości. Wyszukane informacje można wyekstrahować wg. wybranego wskaźnika bądź jednostki w kilku dostępnych formatach (XLS, TXT, HTLM, SPSS itp.).

Eurostat gromadzi swoje dane na podstawie umów dżentelmeńskich (gentlemen's agreements), co jest uwarunkowane prawnie poprzez regulacje i akty prawne wydawane przez Radę oraz Parlament Europejski. W każdym innym przypadku, dane są gromadzone na podstawie zharmonizowanej metodologii. 

W naszych poszukiwaniach, możemy czasami trafić na dane oznaczone literą „C” = Confidential. Oznacza to, że takie dane są niedostępne (np. dany produkt jest wytwarzany tylko przez jedno przedsiębiorstwo, którego wyniki nie są publikowane). W takim wypadku możemy jedynie uzyskać wyjaśnienie od eksperta Eurostatu dlaczego taka informacja o wybranym produkcie jest niedostępna. Podobnie, nie uzyskamy od Eurostatu danych dotyczących:
  • badania opinii publicznej (czym zajmuje się DG COMM KE), 
  • danych dotyczących wyznań i przekonań religijnych (Agencja Praw Podstawowych),
  • prognoz (z wyjątkiem prognoz ludności do 2060 r.) czym zajmuje się DG ECFIN KE,
  • danych dot. budżetu UE (publikowane przez DG BUDGET KE).
Ponieważ wyszukiwarka Eurostatu nie jest doskonała, prowadzące szkolenie zwróciły uwagę na fakt zintegrowania (przynajmniej częściowo) danych Eurostatu z wyszukiwarką Google i większej dokładności w uzyskiwanych wynikach przy wykorzystaniu tej drugiej.

Najnowsze zmiany wprowadzone przez Eurostat to:
  1. tablica informacji (Inflation Dashboard), na której można modyfikować/dostosowywać/sortować dane wg daty;
  2. aplikacje mobilne ułatwiające dostęp do danych poprzez smartfony iPhone i Android, „profile krajów” w wersji mini i aktualizacja danych dwa razy na dzień.
Prowadzące szkolenie zwróciły uwagę na zalety rejestracji i utworzenia własnego konta na stronie Eurostatu. Dzięki temu m.in. można dostosowywać drzewo nawigacji, posiada się dostęp do funkcji ekstrakcji danych, w tym dużych plików, oraz można otrzymywać powiadomienia na adres poczty elektronicznej. Ponadto, na własnym koncie można zapisywać i archiwizować dane wcześniej wyszukane, a w razie wątpliwości/trudności uzyskać pomoc telefoniczną lub elektroniczną w języku ojczystym. Eurostat dostarcza odpowiedzi w przeciągu jednego dnia dla zapytań standardowych, a w przeciągu 5 dni użytkownik otrzymuje odpowiedź na pytanie, które wymaga pomocy eksperta Eurostatu. Prowadząca zwróciła uwagę, iż dokonując jakichkolwiek modyfikacji lub obliczeń z wykorzystaniem danych statystycznych Eurostatu pod takim opracowaniem należy umieszczać informacje, iż jest to „"pracowanie własne na podstawie Eurostat", tylko w przypadku wiernego wykorzystania danych możliwe jest podanie adnotacji "źródło: Eurostat". W trakcie całej części wykładowej, słuchacze mieli możliwość zadawania pytań, prowadząca starała się wyjaśnić wszystkie wątpliwości na bieżąco, z czego uczestnicy skwapliwie korzystali.

Po godzinnej przerwie obiadowej, część druga szkolenia przeznaczona była w całości na analizę konkretnych pytań/przypadków. Kilkanaście przykładowych pytań było analizowanych krok po kroku - w jaki sposób dotrzeć do właściwej informacji i uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. W tej części warsztatowej uczestnicy szkolenia mogli, korzystając z przyswojonych wcześniej wiadomości, angażować się mniej lub bardziej aktywnie w sam proces wyszukiwawczy. Przez cały ten czas prowadząca udzielała odpowiedzi na zadawane pytania i wyjaśniała powstałe wątpliwości.

Podsumowanie całodziennego szkolenia należało do Pani Moniki Kowalik (z CDE w SGH), która podziękowała przede wszystkim organizatorom szkolenia oraz samym prowadzącym za przygotowanie prezentacji i przybliżenie tematu baz danych Eurostatu, a wszystkim uczestnikom za obecność i aktywne uczestnictwo. Na zakończenie seminarium każdy ze słuchaczy otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. 

Szkolenie to umożliwiło pracownikom Biblioteki Kolegium Europejskiego zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej wyszukiwania informacji i prezentacji danych pochodzących z baz Eurostatu. Zarówno część wykładowa, jak i warsztatowa, były dobrą okazją do zapoznania się ze stroną internetową Eurostatu, jej zawartością i możliwościami wyszukiwawczymi, a także przykładami praktycznego zastosowania - przekazanej wcześniej przez prowadzącą - teorii do rozwiązywania konkretnych zadań dotyczących pozyskiwania i selekcjonowania danych statystycznych. 

Co więcej, szkolenie to pozwoliło nam na przyswojenie sobie umiejętności ekstrakcji oraz prezentacji danych statystycznych, uzyskaliśmy również wiedzę o sposobach dostępu do publikacji, analiz i opracowań Eurostatu.

Na podst. materiałów ze szkolenia, oprac. Katarzyna Dudek.

Komentarze

Anonimowy pisze…
Super artykuł. Pozdrawiam serdecznie.