EU Energy Law & Policy Yearbook 2012


EU Energy Law & Policy Yearbook 2012 to już trzeci tom w tej serii opublikowany przez wydawnictwo Claeys & Casteels (tutaj). Zebrane w nim materiały pochodzą ze zorganizowanej już po raz siódmy konferencji podejmującej problematykę polityki energetycznej UE, która odbyła się na przełomie stycznia i lutego ubiegłego roku w Brukseli. W tomie, który już znajduje się w naszych zbiorach opublikowano 17 wystąpień konferencyjnych (strony 1-187), a w drugiej części (strony 189-746) znajduje się zbiór dyrektyw i rozporządzeń regulujących kwestie kwot emisji gazów cieplarnianych, wspólnego rynku elektryczności i gazu, sieci energetycznych i tym podobnych zagadnień. Dla zainteresowanych tą tematyką szczegółowy spis treści poniżej.

Foreword / Helmut Schmitt von Sydow -- Introduction / Jean-Michel Glachant, Nicole Ahner, Adrien de Hauteclocque -- Part I: The energy priorities of the EU -- 1. Energy Roadmap 2050 / Mechthild Woersdoerfer -- 2. The Energy Infrastructure Package / Catharina Sikow-Magny -- Part II: The internal energy market -- 3. The internal energy market: practical priorities for the Commission / Inge Bernaerts -- 4. Organisation of structures / Lord John Mogg -- 5. Unbundling in practice; networks in the internal energy market / Pierre Bernard -- 6. Restructuring the Swiss electricity market and the progressive phasing out of nuclear energy / Isabelle Fellrath -- 7. The 3rd gas Directive implementation and the future needs for effective markets: the consumer point of view / Steinar Solheim -- Part III: Achieving the 20-20-20 targets and beyond -- 8. Implementing the new ETS and non-ETS rules in practice/ Damien Maedows -- 9. The role of the Energy Efficiency Directive in achieving the 20-20-20 targets / Fiona Hall -- 10. Achieving the 2020 energy & climate targets / Doerte Fouquet -- Part IV: The security of supply in the EU -- 11. Improving Europe's energy security: the key issues / Philip Lowe -- 12. The security of energy supply, one of the three pillars of the European energy policy / Jean-Arnold Vinois -- 13. The January 2009 gas crisis in Central Eastern and South-East Europe / Peter Kaderjeak -- Part V: The EU competition policy and the energy markets -- 14. Competition law enforcement in a new regulatory framework / Lars Kjolbye and Celine Gauer -- 15. Debate on 'market vs. regulation': insights from selected national competition law cases / Francesco Maria Salerno -- 16. State aid rules and energy: latest developments / Nicola Pesaresi -- 17. State aid and energy: when is a measure state aid? Review of recent Commission decisions / Leigh Hancher.

Miłej lektury!


Komentarze