Getto warszawskie 70 rocznica powstania


"Getta warszawskiego nie ma. Możemy wprawdzie dostrzec okruchy jego murów czy fragmenty bruku ulicznego, ale w swej istocie ta część miasta, warszawska dzielnica zamknięta, jest przed nami zakryta: ziemią, asfaltem, fundamentami nowych domów i niepamięcią. Jedynym obszarem, gdzie można jeszcze odnaleźć mieszkańców getta wraz z ich domami i ulicami, z ich życiem, cierpieniem i śmiercią, jest miejsce w naszej pamięci. Przewodnik oprowadza po mieście nieistniejącym. Jest ono zbudowane z wielu indywidualnych zapisów, świadectw i dokumentów. Na ich podstawie autorzy odtwarzają topografię getta, ówczesne realia i atmosferę tamtych miejsc i dni." ze wstępu do drugiego wydania książki Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście.

Powyższe opracowanie, które posiadamy także w języku angielskim oraz kilka innych książek dotyczących powstania znalazły się w zestawieniu bibliograficznym dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie. 

Na szczęście, obok pamięci są jeszcze książki i biblioteki.


Komentarze