The Maghreb Review

The Maghreb Review : a quarterly journal on the Maghreb, Middle East, Africa and Islamic studies = Revue trimestrielle d'études sur le Maghreb, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Islam (ISSN 0309-457X) wydawany przez niewielką oficynę londyńską Mohameda Ben-Madani to kolejny nasz nowy nabytek z sekcji czasopism naukowych (tutaj). Tym razem jest to dezyderat Katedry Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, a ponieważ w programie akademickim mamy kilka kursów o tej tematyce, zatem liczymy na efektywne wykorzystanie zawartości periodyku. W kwartalniku publikowane są teksty poświęcone tematyce regionów Północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu oraz relacjom pomiędzy nimi i m.in. państwami europejskimi. The Maghreb Review (czyli w oryginale Majallat al-Maghrib) publikuje materiały w języku angielskim i francuskim, periodyk ukazuje się od roku 1976. Tytuł ten nie występuje w wersji elektronicznej, stąd nasz zasób zaczyna się od zeszytu 1, vol. 39, 2014 r. Na ile mogliśmy się zorientować, the Maghreb Review nie jest dostępny w zbiorach innych polskich bibliotek.

KD & WTP

Komentarze