Think Tank Review 13

Najnowszy Think Tank Review (zeszyt 13, maj 2014) ze streszczeniami i łączami do pełnotekstowych wersji ekspertyz rozlicznych think-tanków, które ukazały się w kwietniu jest już dostępny u nas i na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej. Dostęp do wcześniejszych zestawień tutaj. Miłej lektury!


Komentarze