CDE @ UWM, Olsztyn

Olsztyńskie CDE funkcjonuje od roku 1998 i obecnie wchodzi w skład Oddziału Kolekcji Dziedzinowych. Gromadzi i udostępnia dokumenty i wydawnictwa powstające w instytucjach UE, ponadto można tam znaleźć publikacje krajowe o tematyce wspólnotowej. Ośrodek olsztyński dysponuje licznymi miejscami dla czytelników, znajduje się w przestronnych wnętrzach w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Układ zbiorów jest zgodny z zaleceniami Urzędu Publikacji. 

Olsztyńskie CDE jest miejscem zdecydowanie popularnym w środowisku akademickim: w roku 2011 odwiedziły je 2.284 osoby, które skorzystały z 7.540 wol. książek i 4.576 wol. czasopism oraz 104 jednostek zbiorów specjalnych. Na podstawie zgromadzonych zasobów drukowanych i elektronicznych udzielono 4.368 odpowiedzi na zapytania informacyjne. W roku 2012 udostępniono łącznie 7.876 wol. książek i czasopism. Zasób zagraniczny CDE liczy 2.160 wol. książek, w roku 2013 wpłynęło 170 tytułów. Z baz danych udostępnionych przez CDE w roku 2013 skorzystało 1.124 osób. 

Poniżej kilka zdjęć z wizyty w dn.17.06.2014.

Dobre rozwiązania warto podpatrzeć...

Komentarze