ICC Library, Haga

Biblioteka Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (International Criminal Court, ICC / La Cour pénale internationale, CPI) realizuje swoją misję, którą jest przede wszystkim wspieranie Trybunału w jego bieżącej pracy. Biblioteka mieści się tymczasowo w budynku biurowym oczekując przeprowadzki do nowej lokalizacji, która pozowli na pełniejsze zaprezentowanie zgromadzonych zbiorów. Jej profil gromadzenia to prawo karne, prawa człowieka, prawo wojskowe, zagadnienia prawne związane z konfliktami zbrojnymi. 

Biblioteka powstała w roku 2003 i obsługuje ponad 1.200 osób zatrudnionych w Trybunale. Zbiory liczą 30.000 tomów, użytkownicy mają dostęp do ponad 200 baz danych, corocznie wypożyczanych jest około 6.000 książek. Układ zbiorów wg. klasyfikacji Biblioteki Kongresu, rekordy bibliograficzne nabywanych książek są pobierane z baz OCLC. Katalog jest dostępny jedynie w siedzibie instytucji, osoby spoza Trybunału nie są obsługiwane ze względu na specyficzny charakter instytucji. Ograniczone zasoby kadrowe powodują, że do obsługi Biblioteki ICC angażowani są głównie praktykanci i stażyści.


Komentarze