Peace Palace Library, Haga

Pierwszą atrakcją konferencji EUROLIB była możliwość zwiedzenia Biblioteki Pałacu Sprawiedliwości (Peace Palace Library, tutaj). Peace Palace Library w Hadze jest jedną z najstarszych bibliotek z dziedziny prawa międzynarodowego. Jej misją jest wspomaganie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (International Court of Justice, Cour Internationale de Justice), Stałego Trybunału Arbitrażowego (Permanent Court of Arbitration, Cour Permanente de Arbitrage) oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (Hague Academy of International Law, Académie de droit international de La Haye), które to instytucje są zlokalizowane w ponad stuletnim budynku ufundowanym przez Andrew Carnegie. 

Ze względu na ograniczenia dostępnej powierzchni biurowej, Peace Palace Library została przeniesiona w roku 2007 do nowego aneksu przylegającego do zabytkowego budynku głównego. Polityka gromadzenia obejmuje prawo międzynarodowe (publiczne i karne), prawa człowieka, prawa organizacji międzynarodowych oraz prawo unijne w różnych aspektach, zbiory są gromadzone w różnych językach, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Obok rutynowego monitorowania rynku wydawniczego w kilku językach, polityka gromadzenia uwzględnia również bieżące wydarzenia o charakterze międzynarodowym mogące mieć związek z potencjalnym arbitrażem lub sprawami wniesionymi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (np. kwestie przebiegu granic, konflikty zbrojne, ruchy separatystyczne itp.). Zbiory liczą około miliona tomów, w zasobach bibliotecznych znajdują się także kolekcje specjalne, takie jak księgozbiór Hugo Grocjusza oraz Peace Movement collection. Prowadząc szeroko zakrojoną działalność informacyjną Peace Pałace Library wykorzystuje własną stronę internetową, która jest zintegrowana z katalogiem bibliotecznym. Na uwagę zasługują research guides (tutaj) dotyczące różnych zagadnień (np. historia prawa międzynarodowego, dyplomacja, migracje, piractwo, rozbrojenie, organizacje międzynarodowe, itd.), które zawierają informacje bibliograficzne pobierane z katalogu na bieżąco, włącznie z najnowszymi nabytkami. Katalogowane są nie tylko książki, ale także poszczególne rozdziały oraz artykuły z wybranych czasopism prawniczych. Katalog biblioteczny jest na tyle szczegółowy, że nie planuje się zakupu multiwyszukiwarki, własne zasoby metadanych są wystarczające, aby poprowadzić szczegółową i rzetelną kwerendę. Opracowanie rzeczowe jest dokonywane za pomocą własnego systemu haseł przedmiotowych, który jest rozwijany nieprzerwanie od 100 lat i w ocenie szefa biblioteki jest idealny i w pełni adekwatny do potrzeb czytelniczych. Peace Pałace Library uczestniczy w wypożyczeniach międzybibliotecznych, jednak ze względu na unikatowy charakter zbiorów własnych, ogranicza się głównie do wymiany z bibliotekami holenderskimi. 

Widok budynku Pałacu Sprawiedliwości od strony aneksu mieszczącego Bibliotekę.


Czytelnia z księgozbiorem podręcznym w łączniku między budynkami.

Czytelnia w budynku Pałacu Sprawiedliwości.

Widok na patio.

Komentarze