Think Tank Review 14

Najnowszy Think Tank Review (zeszyt 14, czerwiec 2014) ze streszczeniami i łączami do pełnotekstowych wersji ekspertyz prawie 250 think-tanków jest dostępny u nas i na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej. Dostęp do wcześniejszych zestawień tutaj. Zeszyt czerwcowy jest poświęcony m. in. kwestii unii bankowej. 


Uwaga: ekspertyzy stanowiące zawartość TTR opublikowane od roku 2013 zostały skatalogowane i opracowane przy wykorzystaniu tezaurusa EuroVoc, można je przeszukiwać online tutaj. Miłej lektury!

Komentarze