XVIII konferencja CDE, Olsztyn

W dniach 16-18.06.2014  odbyła się już XVIII konferencja polskiej sieci CDE. Spotkanie zostało zorganizowane w Olsztynie, gościny użyczyła nam Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poniedziałkowe popołudnie poświęciliśmy na integrację środowiskową: zwiedzanie Olsztyna i wspólną kolację, podczas której można było podzielić się z koleżankami i kolegami z branży opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi naszej pracy na froncie informacji wspólnotowej.

Oficjalna część konferencji to wtorkowy poranek. Po powitaniu, wykład inauguracyjny wygłosiła Pani Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM dr Danuta Konieczna i omówiła kwestię wykorzystania funduszy unijnych w budowie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie oraz wpływ środków wspólnotowych na powstawanie innych bibliotek uczelnianych w kraju. Wnioski są pokrzepiające. Następny wykład dotyczył Obszarów Natura 2000, kolejny poświęcony był polityce spójności w UE z odniesieniem do sytuacji w regionie warmińsko-mazurskim. Socjalne traktowanie bezrobocia w państwach UE jako świadczenie mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia i pomoc bezrobotnym w okresie utraty pracy to ostatni wykład wtorkowej sesji. W dalszej części dnia omówiono sprawy sieciowe CDE, a poszczególne ośrodki dokonały przeglądu swej aktywności. Debata na temat strategii dalszego działania sieci CDE w Polsce, jej zasad funkcjonowania i priorytetach komunikacyjnych Komisji Europejskiej to ukoronowanie dość długiego dnia obrad, pozytywnym elementem debaty była wysoka aktywność jej uczestników.

W tym miejscu kończy się moja relacja naocznego świadka i uczestnika wydarzeń, ponieważ w środę o świcie musiałem wracać na ceremonię zakończenia roku akademickiego w Natolinie. Z relacji innych uczestników odnotuję jednak, że w środę odbyły się trzy wykłady: na temat wartości propagowanych przez UE w komiksach publikowanych przez UE, o transgranicznej opiece zdrowotnej oraz o europejskich standardach w kwestii wolności sumienia i wyznania. Żywiołowa (jak słyszałem) dyskusja na temat praw i sytuacji Romów w Polsce nie pozwoliła z braku czasu na przedstawienie sprawozdania z brukselskiego szkolenia z wykorzystania mediów społecznościowych. Niemniej jednak konferencję należy uznać za udaną, przede wszystkim ze względu na liczną frekwencję i zaangażowanie koleżanek i kolegów w jej tok. Wyrazy uznania należą się głównym organizatorom spotkania: Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Przedstawicielstwu KE w Polsce. 

Biblioteka UWM w Olsztynie, Kortowo.

Komentarze