CDE @ IE, Łódź

Do łódzkiego CDE i Biblioteki Instytutu Europejskiego (IE) chciałem się wybrać od zawsze. Nigdy się jednak nie składało, pomimo szczerych chęci i faktu, że to nie tak daleko od Natolina, również w aspekcie geograficznym. Instytut mieści się w willi Schweikerta, która sąsiaduje z centrum szkoleniowo-konferencyjnym.

Biblioteka mieszcząca CDE jest zlokalizowana w przyziemiu i można się do niej dostać wejściem głównym lub z łącznika między willą a centrum szkoleniowo-konferencyjnym. Zbiory są dość pokaźne, ponieważ łódzkie CDE rozpoczęło swoją działalność już w roku 1989. Obok wydzielonego zasobu z publikacjami wspólnotowymi nadsyłanymi z Luksemburga, w Bibliotece można znaleźć wydawnictwa zwarte i ciągłe związane z zagadnieniami UE i procesem integracji europejskiej. Języki gromadzenia to polski, angielski i francuski, dla czytelników przygotowano 10 miejsc w czytelni oraz stanowiska komputerowe, co podaję za informatorem (s. 22). 

O sytuacji w łódzkim CDE byliśmy ostatnio informowani na naszych cyklicznych konferencjach, ośrodek zmienił (lub wzbogacił) jakiś czas temu swoją podstawową funkcję i najpierw gościł Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, a obecnie użycza miejsca Regionalnemu Ośrodkowi Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut wcześniej wygrał również konkurs na prowadzenie ośrodka Europe Direct, tak więc w wymiarze organizacyjno-nazewniczym dużo się działo, natomiast czytelnicy pojawiają się sporadycznie, co najprawdopodobniej jest związane z faktem, że Instytut nie prowadzi już działalności dydaktycznej, a koncentruje się na konferencjach i szkoleniach. Trochę szkoda, bo obcojęzyczny księgozbiór łódzkiego CDE, pomimo, że już od kilku lat nieaktualizowany, nadal stanowi kolekcję dość wyjątkową i zapewne unikatową w skali regionu, jak sądzę. 

Niestety, nie udało mi się spotkać z Panem Marcinem Szewczykiem, długoletnim szefem łódzkiego CDE, ponieważ z końcem czerwca zakończył pracę w Instytucie Europejskim. Biblioteka została zatem bez bibliotekarza, bez katalogu i inwentarza, a o jej dalszym losie zadecyduje Zarząd Instytutu Europejskiego.


Willa Schweikerta.

Wejście główne.

Wejście do Biblioteki.

Księgozbiór w wolnym dostępie.

Wydawnictwa zwarte.

Seria European Economy.

Publikacje CEDEFOP.

Widok na zespół parkowy.

Materiały czekające na rejestrację.

Komentarze