Swedish Studies in European Law vol. 5

Swedish Network for European Legal Studies (tutaj) sprezentował nam piąty tom wydany w serii Swedish Studies in European Law (SSEL). Seria to specyficzna, ponieważ pierwsze trzy tomy ukazywały się jako rocznik, począwszy od tomu czwartego przedsięwzięcie należy traktować jak serię wydawniczą z monografiami tematycznymi, o czym nadmieniałem już wcześniej. European Police and Criminal Law Co-operation / edited by Maria Bergstrom and Anna Jonsson Cornell. 2014, Hart Publishing, Swedish Studies in European Law volume 5, ISBN 9781849463508 [w opracowaniu]. Szczegółowy spis treści poniżej.

European Police and Criminal Law Co-operation / edited by Maria Bergstrom and Anna Jonsson Cornell. Swedish Studies in European Law vol. 5: Foreword / Hans G. Nilsson -- Preface / Maria Bergstrom & Anna Jonsson Cornell -- 1. Introduction / Maria Bergstrom & Anna Jonsson Cornell -- Part I: EU Criminal Law -- 2. Recent Developments in the Field of Substantive and Procedural EU Criminal Law – Challenges and Opportunities / Ester Herlin-Karnell -- 3. Conditions for the Legislative Procedure in the Area of Criminal Law – Before and After the Lisbon Treaty / Anna Wetter -- 4. European Criminal Law – Challenges for the Future / Petter Asp -- Part II: EU Criminal Law and Fundamental Rights -- 5. Mass Surveillance and Data Protection in EU Law – The Data Retention Directive Saga / Theodore Konstadinides -- 6. Ne Bis In Idem in Criminal Proceedings / Alexandros-Ioannis Kargopoulos -- 7. Mutual Trust and Political Intentions: The European Arrest Warrant and the Nordic Arrest Warrant / Per Ole Traskman -- Part III: EU Police Cooperation -- 8. EU Police Cooperation Post-Lisbon / Anna Jonsson Cornell -- 9. Council of Europe Standards on Police Data Storage and Sharing / Iain Cameron -- Part IV: New Configuration and Dynamic Evolution -- 10. In Search of a New Lens! / Bo Wennstrom -- 11. The Dynamic Evolution of EU Criminal Law / Maria Bergström.

Komentarze