Unia i Polska...

"Kolegium było - i jest nadal - prawdziwą instytucją europejską, dzięki orientacji swego programu studiów, dzięki składowi zespołu profesorskiego i swej wspólnoty studenckiej, obejmującemu przedstawicieli wszystkich, albo prawie wszystkich, krajów zachodniej części kontynentu (a później również wschodniej). Inaczej mówiąc, była to miniatura Europy, i pozostaje nią do dzisiaj." - to fragment ze wstępu do najnowszej książki Prof. Jerzego Łukaszewskiego, wieloletniego Rektora Kolegium Europejskiego, która ukazała się ostatnio nakładem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Publikacja do nabycia w wydawnictwie (IEWS) oraz w dobrych księgarniach. Książka jest zbiorem dziesięciu esejów opublikowanych wcześniej na łamach czasopism naukowych, sczegółowy spis treści poniżej.

Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian / Jerzy Łukaszewski. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, [2014], ISBN 9788360695753 9788385854937 [41126

Spis treści: Jerzy Łukaszewski, historyk integracji europejskiej i jego wizja dzisiejszej Unii / Jerzy Kłoczowski -- Słowo wstępne / Jerzy Łukaszewski -- Traktaty Rzymskie z perspektywy pół wieku [1957-2007]. Droga, która do nich wiodła. Przełom, który przyniosły -- De Gasperi i jego posłanie a obecny kryzys integracji europejskiej -- Prawica – Lewica : Czy polskie życie polityczne musi być ujęte w ten szablon? -- Prezydencja na czas kryzysu : Polska obejmuje przewodnictwo Unii i lipca 2011 -- Jakie miejsce i jaka rola dla Polski w Europie i w świecie -- Francja - Niemcy - Europa -- Anglia – Europa : Nowa Unia na horyzoncie -- Ameryka-Europa : Skomplikowane powinowactwo -- Opcja europejska w czystej formie -- Europa Angeli Merkel. 

"Narody Europy rosły na tej samej glebie i czerpały z tych samch źródeł. ich konflikty plemienne, dynastyczne, religijne , państwowe czy ideologiczne były w gruncie rzeczy wojnami domowymi. Ich zjednoczenie było warunkiem zaprzestania jałowych i samobójczych konfrontacji; utrwalenia "wiecznego pokoju", o którym marzył Immanuel Kant; wzniesienia wspólnych instytucji służących wspólnym celom; stworzenia właściwej podstawy do zachowania i umocnienia tożsamości, która w rozproszeniu byłaby zagrożona przez wasalizację. Bo narody Europy, nawet najliczniejsze i ujęte w sprawną organizację państwową, są wielkościami nieznacznymi w porównaniu z USA, Rosją, Chinami i rosnącymi potęgami Środkowego Wschodu oraz Azji Południowej."

Miłej lektury!

Komentarze