European Voice wydanie 901


"Tygodnik European Voice pojawił się na rynku we wrześniu 1995 roku wypełniając lukę w segmencie ogólnoinformacyjnych wydawnictw specjalistycznych. Czasopismo to, wydawane w Brukseli w języku angielskim przez grupę wydawniczą The Economist Group, powstało z myślą o konkretnym odbiorcy, jakim miała być grupa brukselskich urzędników, polityków i decydentów." - to początek tekstu, który napisałem dla Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej Sejmu w roku 2005 (dostępny tutaj, strony 104-108). Z biegiem czasu zmieniał się wygląd i forma wydawnicze tygodnika, wokół tytułu pojawiało się coraz więcej wydarzeń takich jak debaty, konferencje i plebiscyty czy targi edukacyjne. 9 kwietnia 2015 roku ukazał się 901 i zarazem ostatni zeszyt (nr 14 vol. 21), zatem kończy się pewien rozdział w historii prasy europeistycznej. Tytuł został przejęty przez Politico i wydawnictwo Axel Springer, a o szczegółach więcej w komunikacie prasowym. Od 23 kwietnia oficjalnym sukcesorem European Voice jest Politico.eu, tygodnik w wersji drukowanej będzie ukazywał się co czwartek, a wszystkie informacje będą również dostępne online.

Pierwszy zeszyt EV (vol. 1 no. 1)

Ostatni zeszyt EV (vol. 21 no. 14)

Politico (vol. 1 no. 1)

Obydwa czasopisma  dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej w zasobach Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie. Miłej lektury!

Komentarze