Training Seminar for EDCs, Bruksela (2)


Poranna sesja drugiego dnia seminarium obejmowała dwa wykłady: na wstępie Ian Barber przedstawił historię, mechanizm funkcjonowania i najnowsze wyniki badań opinii publicznej realizowanych w ramach projektu Eurobarometr, a następnie Eric Dale zaprezentował Open Repository Base on International Strategic Studies (ORBIS) będący kontynuacją projektu European Strategy (ESPAS). ORBIS to otwarta platforma gromadząca ekspertyzy i opinie o charakterze prospektywnym i strategicznym, repozytorium może przyjmować materiały powstałe na uczelniach i w think-tankach po wcześniejszej aprobacie komitetu redakcyjnego. W repozytorium znajduje się kilkadziesiąt opracowań wykonanych na zlecenie instytucji UE oraz kilka publikacji OECD; projekt jest w fazie początkowej, a prelegent nie był specjalnie zorientowany w kwestii dalszego kierunku rozwoju serwisu.

Po przerwie Els Breedstraet z Biura Publikacji Urzędowych zaprezentowała zmiany w portalu EUR-Lex. Począwszy od 2012 roku wprowadzono nowy identyfikator ECLI (European Case Law Identifier, Europejska sygnatura orzecznictwa). Orzecznictwo sądów krajowych jest źródłem istotnych informacji o systemach prawnych państw członkowskich oraz prawie europejskim. Dla transgranicznego wyszukiwania orzecznictwa barierą są problemy związane z wielojęzycznością i niejednorodność sygnatur orzecznictwa. Obywatele, prawnicy praktycy i organy krajowe muszą dysponować narzędziem, dzięki któremu przeszukiwanie orzecznictwa będzie łatwiejsze. Celem tej inicjatywy nie jest stworzenie na szczeblu europejskim centralnej bazy krajowego orzecznictwa, ale ustanowienie wspólnego systemu numerowania oraz systemu metadanych. Obecnie istnieje kilka baz danych (JURE, EUR-Lex, Jurifast itd.), ale żadna nie korzysta z tego samego systemu numeracyjnego decyzji sądowych ani tego samego schematu metadanych. Przydatną inicjatywą jest także uzupełnienie zasobów elektronicznych dokumentów COM / KOM: jej celem jest udostępnienie kompletnej serii w wersji pełnotekstowej.

W drugiej sesji warsztatowej uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w dwóch z trzech przygotowanych zajęć. Tematyka obejmowała następujące zagadnienia: EU Open Data Portal (tutaj), dostęp do publikacji na platformie EUBookshop oraz wykorzystanie Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju CORDIS.

Zaproponowana przez organizatorów formuła seminarium spotkała się z uznaniem i pozytywną opinią uczestników szkolenia. W trakcie pięciu wykładów plenarnych oraz czterech szkoleń o charakterze warsztatowym przedstawiono liczne inicjatywy cyfrowe i serwisy skierowane do szerokiego odbiorcy, jak również do specjalistów w dziedzinie informacji unijnej. Wprowadzenie osoby moderatora dyskusji i prezentera programu zdynamizowało tok szkolenia. Interesująca była także formuła World Café, która pozwoliła na lepszą integrację uczestników wydarzenia i nawiązanie nowych kontaktów z koleżankami i kolegami z branży. Miłym akcentem było zaproszenie Pani Jacqueline Lastenousse, która podzieliła się swoimi wspomnieniami z pierwszych lat funkcjonowania sieci CDE.

Po zakończeniu seminarium szkoleniowego odbyło się robocze spotkanie przyszłych uczestników grupy PEWG EDC mające na celu ustalenie wraz z przedstawicielami DG COMM harmonogramu przyszłych działań. Polska sieć CDE będzie reprezentowana przez krajowego koordynatora sieci obecnego na seminarium.


W skład polskiej delegacji wchodziły następujące osoby (od lewej): Anna Prokopiuk z Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku, Beata Nève z Biblioteki Europejskiej MSZ, Barbara Główka z Biblioteki SGH, Wiktor Poźniak z Kolegium Europejskiego oraz Piotr Sękowski z Biblioteki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.


Komentarze