Bibliotech, Wrocław

W siedzibie Politechniki Wrocławskiej zakończyła się konferencja naukowa podsumowująca projekt Bibliotech, tj. budowę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych uczelni funkcjonującą w ramach Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej. Prace budowlane rozpoczęły się w roku 2010 i trwały do jesieni 2013 r., ich efektem jest czterokondygnacyjny obiekt mieszczący Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką, Dział Transferu Wiedzy i Informacji, Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej oraz Zespół Laboratoriów Naukowo-Badawczych.

Na dwóch kondygnacjach zorganizowano otwartą czytelnię naukową (Strefa Otwartej Nauki) wyposażoną w 400 stanowisk komputerowych z dostępem do zasobów internetowych oraz prenumerowanych przez uczelnię baz danych i czasopism naukowych. W budynku znajdują się także pokoje do pracy indywidualnej, wyposażone w multimedia sale seminaryjne mogące pomieścić od 30 do 100 osób oraz pokoje do pracy grupowej. Całość projektu obejmowała kwotę ponad 101 mln zł, dofinansowanie z UE wyniosło ok. 76 mln zł.

Podczas pierwszej sesji konferencji przedstawiona została historia projektu oraz założenia funkcjonalne stref przeznaczonych dla czytelników, jak również omówiono etapy rozbudowy Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. W panelu dyskusyjnym ‘Biblioteka otwarta naturalnym środowiskiem nauki’ wystąpili przedstawiciele uczelni wrocławskich (Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Wrocławskiej) oraz goście z Opola i Zielonej Góry.

Druga sesja konferencji została poświęcona bezpieczeństwu sieciowemu i problematyce ochrony zasobów elektronicznych, jak również działalności uczelni w zakresie rejestracji, informacji i ochrony patentowej. Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny ‘Współpraca nauki z gospodarką, czyli jak skutecznie transferować technologie’, podczas którego omówiono zakres współpracy Politechniki Wrocławskiej z podmiotami gospodarczymi z regionu w odniesieniu do implementacji innowacyjnych rozwiązań opracowanych na uczelni.

Dzięki uprzejmości Pana Jędrzeja Leśniewskiego, Dyrektora Biblioteki Politechniki, po zakończeniu konferencji miałem możliwość zwiedzić budynek Bibliotechu, który w chwili obecnej jest zamknięty ze względów bezpieczeństwa, ponieważ pojawiły się usterki techniczne.


Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego.


Komentarze