Journal TOC aktualizacja grudzień 2015

Na stronie Journal TOC są już dostępne spisy treści czasopism drukowanych, które zostały zarejestrowane w naszych  zasobach do dnia 11 grudnia br. oraz kumulacja cały rok 2015, jak również zestawienia archiwalne począwszy od roku 2010. Wcześniejsze wpisy nt. tego projektu tutaj.

Komentarze