Spotkanie sieci informacyjnych UE


Dzisiaj, w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce  odbyło się kolejne spotkanie sieci informacyjnych Unii Europejskiej działających w Polsce. Otwierając spotkanie, Dyrektor Przedstawicielstwa Pani Marzenna Guz-Vetter, wskazała na trzy główne wyzwania, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska: kryzys uchodźczy, referendum w Wielkiej Brytanii dotyczące jej dalszego członkostwa w UE oraz nowe formy dialogu KE z obywatelami państw członkowskich. Głównym przekazem i życzeniem Pani Dyrektor było, aby europejskie sieci informacyjne przede wszystkim informowały o możliwościach i szansach, jakie daje UE, a nie jedynie o zagrożeniach kryzysowych.

Następnie Pan Marcin Rolnik z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i jednocześnie dyrektor programu Erasmus+ w Polsce przedstawił pokrótce działania sieci informacyjnych, które koordynowane są przez FRSE. O funkcjonowaniu sieci Eurydice w Polsce opowiedziała szczegółowo Pani Anna Grabowska, przypominając jednocześnie, że w roku 2016 będziemy obchodzić 20-stą rocznicę działalności tej sieci w naszym kraju. Eurydice w swoich działaniach wspiera decydentów i interesariuszy polityki edukacyjnej i świata edukacji, przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji (wszystkie materiały dostępne online), organizuje szkolenia i konferencje. Sieć składa się z 40 biur krajowych, utworzonych przez ministerstwa edukacji 36 państw biorących udział w programie Erasmus+ i jest koordynowana oraz zarządzana przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Zabierając głos na forum Pan Jacek Alicki z Przedstawicielstwa KE poinformował o działalności sieci Europe Direct, w ramach której funkcjonują także Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE). Zapowiedział uruchomienie na początku roku 2016 kolejnego ośrodka sieci CDE zlokalizowanego w Rzeszowie, jak również przekazał informację o zakończeniu z dn. 31.12.2015 działalności CDE przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W dalszej części spotkania wypowiadali się przedstawiciele poszczególnych sieci informacyjnych UE w Polsce dzieląc się między sobą planami działań na nadchodzący rok, co pozwoliło w dyskusji, która wywiązała się podczas przerwy kawowej na znalezienie nowych obszarów współpracy pomiędzy różnymi sieciami.

Planowane działania na rok 2016 zaprezentował również Pan Jacek Safuta, dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce (BIPE). Przybliżył zakres prac BIPE oraz odpowiedział na kilka pytań dotyczących bieżących działań Parlamentu Europejskiego. Na zakończenie spotkania Pani Katarzyna Pszczoła z Przedstawicielstwa KE w Polsce przedstawiła plany komunikacyjne na najbliższe miesiące oraz zaproponowała zmianę formuły spotkania przedstawicieli sieci (przedłużenie spotkania do dwóch dni), aby zapewnić więcej czasu na dyskusje plenarne raz prace w grupach tematycznych. Zaproponowała także aktualizację broszury informacyjnej wydanej w kwietniu 2015 roku (online).

Komentarze