Austrian Review of International and European Law

Do naszych zbiorów drukowanych dołączony został ostatnio kolejny tom Austrian Review of International and European Law (ARIEL, ISSN 1385-1306). Czasopismo zaczęło ukazywać się w roku 1996 jako kwartalnik, ale dość szybko zmieniła się jego częstotliwość i obecnie jest to rocznik, który ukazuje się nakładem wydawnictwa Brill / Martinus Nijhoff. Tom 16 (2011) ukazał się z pewnym opóźnieniem (koniec roku 2014) i zawiera trzy główne sekcje: materiały z konferencji poświęconej porównaniu amerykańskiego i europejskiego podejścia do kwestii ochrony praw człowieka, odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect, R2P) w przypadku konfliktu w Libii oraz społecznej odpowiedzialności biznesu / przedsiębiorstw, zagadnień polityki azylowej i przemytu ludzi. Szczegółowy spis treści poniżej, więcej informacji o roczniku na stronie wydawnictwa (tutaj).


Austrian Review of International and European Law, vol. 16 (2011), Brill, 2014, ISBN 9789004271906, spis treści:

Part I: Monitoring, Protection and Enforcement of Human Rights in Comparison - the US and Europe -- European Human Rights Mechanisms in Comparison with the US. Stanford-Vienna Human Rights Conference / Manfred Nowak -- The United States Rights Approach / Helen Stacy -- The Protection Human Rights in the United States / Allen S. Weiner -- US Exceptionalism, Human Rights and Civil Society / James L. Cavallaro -- The European Human Rights Model - With a Special View to the Pilot Judgment Procedure of the Strasbourg Court / Christoph Grabenwarter -- The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment / Ursula Kriebaum -- The European Committee of Social Rights - The European Monitor in the Social Sphere / Karin Lukas -- Human Rights Protection in the European Union: A 'Tale of Seven Cities' / Jonas Grimheden and Gabriel N. Toggenburg.

Part II: Responsibility to Protect - the Case of Libya -- Responsibility to Protect (R2P) and Libya / Heinz Gärtner -- R2P and the 'Abusive' Veto - The Legal Nature of R2P and its Consequences for the Security Council and its Members / Irmgard Marboe -- Secondary Responsibility to Protect: Enforcement Action by the UN Security Council in the 2011 Libyan Crisis / Hanspeter Neuhold.

Part III: Corporate Social Responsibility, Asylum and Human Trafficking -- European and US-Perspectives on the Protection of Human and Labour Rights in Export Processing Zones / Christina Binder -- Human Rights Challenges in the Areas of Asylum and Immigration: EU Policies and Perspectives / Margit Ammer and Joachim Stern -- Anti-Trafficking Efforts and the Protection of Human Rights / Katherine R. Jolluck -- Human Trafficking and Victims' Rights / Maria Grazia Giammarinaro.

Other Contributions -- Thinking Globally - Acting Regionally. The Third Vranitzky Lecture / Dinah Shelton -- The Rome II Regulation and Choice of Law in Internet-Based Violations of Privacy and Personality Rights - On the Wrong Track, but in the Right Direction? / Dan Svantesson -- Austrian Practice in International Law 2011 = Österreichische Praxis zum Internationalen Recht 2011 -- Austrian Judicial Decisions Involving Questions of International Law = Österreichische Judikatur zum Internationalen Recht / Markus Beham, Andrea Bockley, Jane Alice Hofbauer, Lukas Stifter and Stephan Wittich -- Austrian Diplomatic and Parliamentary Practice in International Law = Österreichische Diplomatische und Parlamentarische Praxis zum Internationalen Recht / Melanie Fink, Gerhard Hafner and Gregor Novak -- Book Reviews -- Book Notes -- Selective Bibliography on International Investment Law.

Miłej lektury!

Komentarze