Cosmopolitan Review Winter 2016


Kolejne wydanie Cosmopolitan Review (Winter 2016, vol. 8 no. 1) jest już dostępne online. W zeszycie głównie recenzje książek dotyczących polskich kwestii, w tym najnowszej publikacji Normana Daviesa Trail of Hope : The Anders army, an odyssey across three continents (do naszego katalogu tędy, polska wersja Szlak Nadziei. Armia Andersa : Marsz przez trzy kontynenty, dostępna). Wcześniejsze wpisy blogowe o CR tutaj, zapraszam.


Komentarze