Nowe nabytki styczeń 2016


W styczniu nasz zbiór książek powiększył się o 100 pozycji inwentarzowych, w tym 43 tytuły wydane przez polskie oficyny. Ponadto interesująco wygląda lista publikacji elektronicznych, które zasiliły nasz katalog: 70 tytułów obejmujących zarówno publikacje think-tanków, jak i książki z serwisu Oxford Scholarship Online (OSO). Szczegółowe zestawienie jest dostępne tutaj, a poniżej dziesięć wybranych tytułów z łączami do naszego katalogu.

  • Central European Judges under the European Influence : The Transformative Power of the EU Revisited / ed. by Michal Bobek. Oxford ; Portland, OR : Hart Publishing ; Bloomsbury, 2015, Series: EU law in the member states, ISBN 9781849467742 [41882]
  • History of the Polish-Lithuanian Commonwealth : State - Society - Culture / Urszula Augustyniak ; editorial work by Iwo Hryniewicz ; translated by Grażyna Waluga (chapters I-V) and Dorota Sobstel (chapters VI-X). Frankfurt-am-Main : Peter Lang, 2015, Series: Polish studies, transdisciplinary perspectives, ISBN 9783631629772 (hbk) 9783653054910 (ebook) [41937]
  • From the First World War to the Arab Spring : what's really going on in the Middle East? / M.E. McMillan. New York, NY : Palgrave Macmillan, 2016, Series: Middle East today, ISBN 9781137522016 (hardback) 9781137522047 (paperback) [41925]
  • Unrewarding crossroads? : The Black Sea Region amidst the European Union and Russia / ed. Anahit Shirinyan and Louisa Slavkova. Sofia : Foundation Sofia Platform, 2015, ISBN 9786199043110 [41939]
  • Détente in Cold War Europe : Politics and Diplomacy in the Mediterranean and the Middle East / edited by Elena Calandri, Daniele Caviglia and Antonio Varsori. London ; New York : I. B. Tauris, 2016, Series: International library of twentieth century history vol. 49, ISBN 9781780761084 (print) 9780857728777 (eISBN) [41949]
  • "Frozen conflicts" in Europe / Anton Bebler (ed.). Opladen ; Berlin ; Toronto : Barbara Budrich Publishers, 2015, ISBN 9783847401339 (print) 9783847404286 (eISBN) [41958]
  • Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej / red. Anna Zawidzka-Łojek, Aleksandra Szczerba-Zawada. Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2015, Series: Strategie UE, ISBN 9788376271019 [41991]
  • Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / redakcja naukowa Andrzej Wojtyna. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, cop. 2015, ISBN 9788301184117 [41995]
  • Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej / Aleksandra Auleytner. Warszawa : C. H. Beck, 2016, Monografie Prawnicze, ISBN 9788325578510 [41979]
  • Greek endgame : from austerity to growth or Grexit? / Nicos Christodoulakis. London ; New York : Rowman & Littlefield International, 2015, ISBN 9781783485246 (pbk. : alk. paper) 9781783485239 (cloth : alk. paper) 9781783485253 (electronic) [41950]

Miłej lektury!

Komentarze