Sprawozdanie ogólne z działalności UE 2015

"Chcesz wiedzieć czym zajmowała się UE w 2015 r.? Jakie postępy poczyniono w realizacji jej priorytetów? Jakie środki podjęto w celu pobudzenia zatrudnienia, wzrostu i inwestycji? Jaką rolę odegrała w zawarciu porozumienia w sprawie klimatu w Paryżu? Jak sobie poradziła z kryzysem uchodźczym? I jakie korzyści z UE odnieśli jej obywatele?". Szukając odpowiedzi na te pytania można sięgnąć do Sprawozdania ogólnego z działalności UE w roku 2015, które jest dostępne tutaj.

Komentarze