EBSCO Day @ BUW

W dn. 18.04.2016 w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez firmę EBSCO dla grupy bibliotekarzy z uczelni wyższych stolicy i regionu.

W pierwszej części wystąpień Tony Zanders, wiceprezes EBSCO d/s globalnych rozwiązań dla klientów przedstawił mechanizmy wsparcia bibliotek naukowych w wyborze wyszukiwarki nowej generacji oraz omówił proces gromadzenia metadanych udostępnianych na platformie EBSCOhost i politykę współdzielenia metadanych (EBSCO Metadata Sharing & Collaboration Policy) zainicjowaną w kwietniu 2014. Inicjatywa objęła początkowo metadane z 240 pełnotekstowych baz źródłowych, w marcu 2015 r.liczba źródeł wzrosła do 262 (więcej informacji tutaj).


Następnie Anna Abramowska zaprezentowała ofertę amerykańskiej firmy YBP Library Services (YBP) funkcjonującej od 45 lat w New Hampshire, która została w ubiegłym roku zakupiona przez EBSCO (press release tutaj). YBP oferuje kompleksową obsługę bibliotek akademickich: realizuje zamówienia na książki drukowane, oferuje sprzedaż i dostęp do książek elektronicznych na różnych platformach, pośredniczy w pozyskiwaniu danych bibliograficznych do systemów zintegrowanych oraz proponuje tzw. approval plans, czyli regularne dostawy nowych książek z dziedzin ściśle określonych przez bibliotekę zamawiającą, co pozwala na usprawnienie pracy działów gromadzenia. W odniesieniu do książek elektronicznych przedstawione zostały także interesujące trendy zaobserwowane ostatnio:
  • dostępność wydań elektronicznych regularnie rośnie, tj. wydawcy coraz częściej oferują książkę w postaci elektronicznej jednocześnie z pojawieniem się książki drukowanej, udział książki elektronicznej stanowił w latach 2011-2015 odpowiednio 20, 34, 41, 46 i 50% ogólnej liczby nowych książek drukowanych,
  • model STL (Short Term Loan) polegający na czasowym, odpłatnym udostępnianiu książki elektronicznej zmniejszył swój udział o 32%, podobnie jak model PDA (Patron-Driven Acquisition), w którym biblioteka nabywa książkę elektroniczną na podstawie analizy statystyk jej wykorzystywania przez czytelnika – spadek o 33%,
  • dostęp do kolekcji książek elektronicznych w okresie ostatnich 3 lat w modelu subskrypcyjnym (coroczna opłata za prenumeratę) zwiększył się o 44%.

YBP Library Services udostępnia zainteresowanym bibliotekom swój portal GOBI3 (Global Online Bibliographic Information), za pośrednictwem którego można zamawiać książki drukowane i elektroniczne (podgląd całości publikacji dla osób upoważnionych), monitorować stan realizacji zamówienia oraz generować zestawienia bibliograficzne, finansowe i statystyczne. System oferuje dostęp do opisów bibliograficznych ponad 13 milionów drukowanych i ponad miliona książek elektronicznych wiodących wydawnictw naukowych.

Damian Piera podsumowując wcześniejszą prezentację trendów uzupełnił, że model dostępu do kolekcji książek elektronicznych na zasadzie prenumeraty staje się coraz bardziej popularny najprawdopodobniej ze względu na niskie koszty jednostkowe. W Polsce z takiej prenumeraty korzysta już 17 bibliotek uczelnianych, a roczny koszt dostępu w przeliczeniu na pojedynczy tytuł jest bardzo niski: odnosząc się do ogólnej liczby 139.000 e-książek z pakietu oferowanego przez EBSCO (połowa tytułów z renomowanych wydawnictw akademickich) roczny koszt dostępu stanowi zaledwie ułamek wartości zakupu całej kolekcji na własność.

W kolejnym wystąpieniu Urszula Nowicka przedstawiła ofertę bezpłatnych szkoleń skierowaną do użytkowników, bibliotekarzy i administratorów baz danych i systemów oferowanych przez EBSCO. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w siedzibie użytkownika, jak i w trybie online zdalnym. W pierwszym kwartale br. odbyły się już 63 szkolenia, w których wzięło udział 1317 uczestników. Oprócz szkoleń dostępne są również bezpłatne broszury informacyjne dotyczące poszczególnych produktów i usług, dla użytkowników są przygotowywane także animacje i filmy instruktażowe.

W swoim drugim wystąpieniu Tony Zanders zaprezentował nowe spojrzenie na zintegrowany system biblioteczny i poinformował o finansowym wsparciu przez EBSCO projektu tworzenia nowej platformy usług bibliotecznych w ramach konsorcjum Open Library Environment (OLE). W projekt zaangażowanych jest wiele bibliotek akademickich, a nowe rozwiązania mają być zrealizowane w ramach Open Access (więcej na ten temat tutaj).

W ostatniej prezentacji Dalibor Parac omówił nowe funkcjonalności multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Services (EDS) oraz dodatkowe aplikacje (https://cloud.ebsco.com/apps), które np. pozwalają na składanie zamówień w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych, umieszczanie map budynków bibliotecznych i szczegółowej lokalizacji poszczególnych publikacji, wyróżnianie zasobów spoza kolekcji biblioteki w wyszukiwarce poprzez nadawanie im innych ikon w liście wyników czy wzbogacenie wyników o metadane ze źródeł zewnętrznych (np. spisy treści i zdjęcia okładek książek).

Komentarze